Menu

Więcej pracujących na czas nieokreślony!

Więcej pracujących na czas nieokreślony! fot.pixabay.com

Z ostatnich danych GUS wynika, że liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony wzrosła, a jednocześnie zmniejszyła się liczba osób zatrudnianych w ramach elastycznych i mniej stabilnych umów informuje  "Dziennik Gazeta Prawna". W porównaniu z okresem sprzed epidemii, przybyło ponad 800 tys. pracujących bezterminowo zob. Dziennik Gazeta Prawna, Ł. Guza, Stałe zatrudnienie bije rekordy. Mimo wirusa i kryzysu, 7 października 2021 r.

Podobny trend wynika z danych Eurostatu."Polska przestała być liderem zatrudnienia terminowego. Jeszcze w 2016 r. na podstawie takich umów pracowało 21,6 proc. Polaków (1. miejsce w UE; średnia unijna wynosiła wówczas 12,2 proc.). W 2020 r. wskaźnik ten wyniósł już tylko 14,4 proc. (wciąż wysokie 3. miejsce, ale przy znacznie mniejszej różnicy do średniej UE wynoszącej 10,5 proc.)" - pisze "GDP".

Umowa  o pracę na czas nieokreślony jest najbardziej stabilną podstawą zatrudnienia. Przy jej wypowiedzeniu pracodawca ma obowiązek podać uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia oraz dokonać konsultacji związkowej. Dodatkowo w razie jej nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania pracownikowi przysługuje prawo do przywrócenia do pracy. W związku z tymi obowiązkami pracodawcy w ostatniej kolejności zazwyczaj proponują zatrudnienia na czas nieokreślony po wyczerpaniu okresu zatrudnienia na czas określony. W przypadku umów o pracę na czas określony pracodawca nie musi wykonywać wymienionych obowiązków, a jedyne roszczenie z którym pracownik może odwołać się do sądu pracy to roszczenie o odszkodowanie.

Widać więc, że pracodawcy w Polsce konkurując o pracownika muszą proponować zachęcające pracowników warunki zatrudnienia. Taką zachętą dla pracownika może być właśnie stabilna podstawa zatrudnienia w postaci umowy o pracę na czas nieokreślony.

Na wzrost liczny zawieranych umów o pracę na czas nieokreślony wpływ miała również niewątpliwie zmiana unormowania kodeksu pracy z 2015. Od czasu nowelizacji kodeksu pracy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy o pracę  na okres do 33 miesięcy (36 miesięcy włącznie z okresem próbnym). Zawarcie czwartej umowy lub kontynuowanie zatrudnienia po tym czasie oznacza, że obie strony łączy już umowa na czas nieokreślony. Zatem nadszedł czas kiedy limity terminowych umów o pracę zostały wykorzystane przez pracodawców i nie pozostaje nic innego jak zawrzeć z pracownikiem właśnie umowę o pracę na czas nieokreślony.

Dodać należy, że w okresie epidemii nie wzrosło bezrobocie - zauważa dr Jakub Szmit z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert NSZZ „Solidarność”. A im lepsza jest kondycja rynku, tym mocniejsza pozycja przetargowa pracowników. Zatrudniający nie mogą już twierdzić, że jeśli komuś nie podobają się warunki pracy, to może odejść z firmy, bo na jego miejsce znajdzie się kilku innych chętnych.

oprac. arc

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.