Menu

11 października br. weszła w życie ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych

11 października br. weszła w życie ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych fot.pixabay.com

Nowe przepisy dostosowują działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej do znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z ustawą do Kasy zapomogowo-pożyczkowej  w przedsiębiorstwach będą mogli przystępować  nie tylko pracownicy, lecz także np. zleceniobiorcy i samozatrudnieni. Będzie to możliwe w przypadku zgłoszenia deklaracji chęci przystąpienia co najmniej 10 osób.

Zgodnie z ustawą, że celem działania kas jest udzielanie pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek oraz,  w miarę posiadanych środków,  także zapomóg. Osoba chętna zostanie przyjęta w poczet członków KZP na podstawie złożonej deklaracji i będzie zobowiązana do wpłacenia wpisowego oraz miesięcznych wkładów członkowskich (lub wyrazić zgodę na ich potrącenie z pensji) oraz  do wskazania co najmniej jedną osobę uprawnioną do otrzymania zgromadzanych w ten sposób środków (w razie śmierci zatrudnionego).

W ustawie określono zasady kontroli nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe. Zasadą jest, że kontrolę nad kasami sprawuje działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa. W sytuacji gdy taka organizacja nie działa, kontrolę nad kasami sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku - reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Wejście w życie ustawy uchyla rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. (Dz.U. nr 100, poz. 502 ze zm.), określające dotychczasowe zasady funkcjonowania kas.
 

Tutaj dostępna treść ustawy


aw

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.