Menu

Najnowszy numer "Tygodnika Solidarność": Już czas #EmeryturaZaStaż

- Temat emerytur stażowych wraca na polityczną agendę. Solidarność zapowiada obywatelską inicjatywę ustawodawczą i zebranie setek tysięcy podpisów – więcej o emeryturach stażowych w artykule Mateusza Kosińskiego „Nadszedł już czas – emerytura za staż” w najnowszym numerze „Tygodnika Solidarność”.
 

Przewodniczący Piotr Duda podczas konferencji prasowej w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” poinformował o działaniach, jakie związek podejmie właśnie w sprawie emerytur stażowych. Zaprezentowano również logo z hasłem „Emerytura za staż”. – Decyzja Komisji Krajowej to skorzystanie z narzędzia, które daje nam konstytucja, czyli bezpośrednia demokracja. Dlatego przez najbliższe pół roku to obywatele przejmą w konkretnym projekcie ustawy władzę w naszym kraju. Decyzja Solidarności jest jednoznaczna – obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Nie mamy na co dłużej czekać. Nasza cierpliwość się wyczerpała. Byliśmy cierpliwi przez ostatnie 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Musimy wziąć sprawy w swoje ręce, w ręce obywateli. A my jako związek zawodowy Solidarność chcemy w sposób prawny i logistyczny wspomóc obywateli w tym bardzo ważnym celu, jakim jest przegłosowanie w Sejmie i podpisanie przez Prezydenta ustawy o emeryturach stażowych – powiedział przewodniczący Solidarności.


O tym czym jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza pisze Marcin Krzeszowiec 

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza (OIU) jest właśnie instrumentem, za pomocą którego naród może wziąć sprawy w swoje ręce. W artykule 118 ust. 2 ustawy zasadniczej zapisano, że inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, a tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa. Przyjęta w naszym kraju regulacja w tej sprawie to „ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli”. Zakłada ona, że projekt ustawy nie może dotyczyć spraw zastrzeżonych przez Konstytucję RP dla innych podmiotów. Zalicza się do nich m.in. ustawa budżetowa czy ustawa o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo. 


„Tu chodzi o godność” - Jakub Pacan pisze o emeryturach w kontekście nauki społecznej kościoła. 

„Praca nie może być przedłużana” – mówi papież Franciszek i ostrzega, że wydłużanie wieku emerytalnego prowadzi do „wynaturzenia zasady zakończenia pracy”. Jan Paweł II upominał się o godne warunki dla przeżywania starości. 
Emerytura stażowa to nie tylko kwestia ekonomiczna, to też zagadnienia etyczne wpisujące się w katolicką naukę społeczną. Kolejni papieże w swoich wystąpieniach wielokrotnie upominali się o godny wypoczynek w jesieni życia.
Także papież Franciszek – podobnie jak jego poprzednicy – dużą troską otacza seniorów, ponieważ zawsze powtarza, że jest to okres zadumy, refleksji i powrotu do Boga. Ustanowił nawet Światowy Dzień Babć, Dziadków i Starszych, który po raz pierwszy obchodzony będzie w tym roku w czwartą niedzielę lipca. Papież mówi, że „starość jest darem”, a na babciach i dziadkach spoczywa szereg obowiązków przekazywania doświadczenia ludziom młodym.


„Antyrosyjskie sankcje widać na bułgarskim wybrzeżu” - pisze Aleksander Żywczyk

Rosjanie masowo wyprzedają nieruchomości na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. Ta masowa wyprzedaż nie jest efektem koronawirusa i zamkniętych od roku granic, ale... sankcji gospodarczych nałożonych przez świat na Rosję, które zaczynają dotykać rosyjską klasę średnią. Zmiana cieszy Bułgarów, którzy niemal na pniu odkupują domu i mieszkania na słonecznym wybrzeżu. – Wytrzymamy sankcje – zapewnia Kreml.


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest organem doradczym UE. Reprezentuje organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu społecznego. Grupę Pracowników tworzą przedstawicielstwa narodowych związków zawodowych, są w niej reprezentanci NSZZ „Solidarność”. Szefem tej Grupy jest działacz związkowy z Austrii Oliver Röpke. W rozmowie z Mateuszem Szymańskim i Teresą Wójcik omawia priorytetowe problemy pracownicze w skali UE.

KE wyznaczyła trzy główne cele na rok 2030: zwiększenie stopy zatrudnienia, większy udział w szkoleniach oraz ograniczenie ubóstwa. Oczekujemy, że wszystkie rządy podejmą konkretne kroki, by tym razem i cała UE, i państwa członkowskie osiągnęły te cele. W przeciwieństwie do strategii Europa 2020, której cele nie zostały zrealizowane ani co do zwiększenia zatrudnienia, ani zmniejszenia ubóstwa. Oczekujemy również, że rzeczywiście nadszedł kres oszczędności i że celem jest obecnie zapewnienie odpowiedniej równowagi między polityką gospodarczą i społeczną. Właściwe zaangażowanie partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego ma zasadnicze znaczenie, jeśli UE ma przezwyciężyć wyzwania. Dlatego oczekujemy też bardzo silnego wzmocnienia dialogu społecznego i obywatelskiego na wszystkich szczeblach. Nadanie rozmachu Europie socjalnej ma zasadnicze znaczenie. Podjęto już pewne kroki (np. Dyrektywa w sprawie transparentnych i przewidywalnych warunków pracy), ale droga przed nami jest jeszcze długa.

 

www.tysol.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.