Menu

Należy zwalczać pracę niskiej jakości - „Solidarność” o „Zielonej księdze w spr. starzenia się”

Należy zwalczać pracę niskiej jakości - „Solidarność” o „Zielonej księdze w spr. starzenia się” fot.pixabay.com

Ubóstwo, wykluczenie społeczne, złe warunki pracy, niskie dochody to determinanty społeczno-ekonomiczne odpowiedzialne w znaczącym stopniu za sytuację zdrowotną dużej części populacji – w tym na proces starzenia się – ocenia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W swojej opinii na temat dokumentu „Zielona księga w sprawie starzenia się”, prezydium zwraca uwagę na istotne braki w tym opracowaniu.

„Zielona księga…” nie zawiera odniesień do słabej integracji rynku pracy, niskiej jakości miejsc pracy i warunków pracy. W sposób niewystarczający odnosi się do zapewnienia dostępu do publicznej służby zdrowia i innych usług publicznych z zakresu opieki i wsparcia socjalnego. Zupełnie pomija też kwestię długości życia w dobrym zdrowiu.

Prezydium krytycznie ocenia brak recepty na ubóstwo energetyczne, które trafnie diagnozując jako zagrożenie dla osób starszych, rząd zamieszcza jedynie nic nieznaczący  zapis:

- Zrównoważenie finansów publicznych musi być ściśle monitorowane, zwłaszcza w krajach o wysokim poziomie długu publicznego!

Jako ciekawe i godne rozważenia Prezydium oceniło rozwiązanie polegające na poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania świadczeń emerytalnych. Jednak w dokumencie nie znalazły się rozwiązania dla tych, którzy obecnie wykonują pracę w warunkach o których z góry można powiedzieć, że w przyszłości będą zagrożone ubóstwem. Stąd postulat, aby szczególnymi działaniami były objęte te rodzaje pracy, które wpływają niekorzystnie lub wręcz negatywnie na jakość życia, a w konsekwencji na trudną starość.
 

- Takim działaniem jest obowiązek promowania dobrych miejsc pracy i zwalczania pracy niestandardowej, niedającej zabezpieczenia socjalnego, która powoli staje się nową formą pracy nierejestrowanej – czytamy w opinii.

To zdaniem Prezydium przerzucanie ryzyka i kosztów społecznych na zatrudnionego, a w dalszej kolejności na finanse publiczne. Kierunkiem jaki powinno przyjmować się w tym zakresie jest Europejski Filar Praw Społecznych, a więc przede wszystkim promowanie dobrej jakości miejsc pracy.

W „Zielonej księdze…” wpisano również ogólnie brzmiące pojęcia, z których nic nie wynika, jak np. „poprawa funkcjonowania rynku pracy”! Nie ma też odniesień do demografii, której konsekwencją będzie coraz mniejsza zastępowalność pokoleniowa i jeszcze szybsze starzenie się społeczeństw. W tym kontekście – na co również Prezydium KK zwraca uwagę – nie można dyskusji ograniczać jedynie do odgórnie narzucanego wieku emerytalnego.

Wśród rekomendacji opinia wskazuje na konieczność upowszechnienia rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem, w tym mechanizmy pozwalające na wykorzystywanie potencjału doświadczonych pracowników na rzecz tych młodszych i mniej doświadczonych. Drogą do tego powinny być rokowania zbiorowe, które trzeba upowszechniać . Należy też promować działania szeroko rozumianej aktywizacji seniorów na wszystkich na wszystkich płaszczyznach życia społecznego.

Całą opinię można przeczytać tutaj>>>

ml

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.