Menu

Wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych!

Wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych! fot.pixabay.com

Minister Finansów dnia 31 marca 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji, sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Wydłużeniu ulegają terminy:

1)    Sporządzenia i podpisania rocznego sprawozdania finansowego(przedłużenie o 3 miesiące)

 - nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 do 30 czerwca 2020 r. (art. 52 ust 1 ustawy o rachunkowości)

2)    Zatwierdzanie sprawozdania finansowego(przedłużenie o 3 miesiące)

– roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 9 miesięcy od dnia bilansowego – czyli jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 – to termin zatwierdzenia upływa z dniem 30 września 2020 roku (art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości).

Jednocześnie przypominamy, że zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe wraz z innymi dokumentami należy w ciągu 10 dni przekazać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na dotychczasowych zasadach, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 istniało zagrożenie niewywiązania się przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe z ich obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych. Minister Finansów w związku z ogłoszeniem stanu epidemii został upoważniony do wydłużenia terminów na sporządzenie sprawozdania finansowego na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozporządzenie znajduje się pod tym linkiem...

 

mg

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.