Menu

Wzmocnienie ochrony pracowników tymczasowych

6 maja 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniającą ustawę  o zatrudnianiu pracowników tymczasowy. Zmiany głównie wejdą w życie 1 czerwca tego roku.

Zmiany mają na celu wzmocnienie ochrony pracowników tymczasowych oraz wyeliminowanie patologicznych praktyk. Do najistotniejszych zmian należą ograniczenia w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych, wyłączenie możliwości kierowania tego samego pracownika do tego samego pracodawcy użytkownika poprzez różne agencje pracy tymczasowej (art. 20) czy też ochrona pracownic tymczasowych w ciąży.

Doprecyzowano przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym. Chodzi o wykonywanie tego samego rodzaju pracy, którą wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony bezpośrednio przez ostatnie 3 miesiące, a który został zwolniony przez pracodawcę użytkownika z przyczyn od niego niezależnych. Dodatkowe ograniczenie, które zostało do przepisu wprowadzone polega na tym, że taka praca nie będzie mogła być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała jednostka organizacyjna, w której zatrudniony był zwolniony pracownik.

Wśród zmian, które zostaną wprowadzone, znalazło się także rozwiązanie mające na celu ograniczenie praktyki kierowania tego samego pracownika tymczasowego do tego samego pracodawcy użytkownika, ale za pośrednictwem różnych agencji zatrudnienia. Sam okres świadczenia pracy tymczasowej nie ulegnie zmianie (18 miesięcy lub 36 miesięcy w razie zastępstwa w okresie 36 kolejnych miesięcy).

Projekt wprowadza także szereg rozwiązań dotyczących umów cywilnoprawnych. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że umowy cywilnoprawne są nadużywane. Również do osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych będą stosowane ograniczenia czasowe.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadza ochronę względem pracownic tymczasowych w ciąży. Ustawa przewiduje, że ich umowy będą przedłużane do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej 2-miesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej i uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży. Dzięki tej zmianie pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. Wcześniej nie było to możliwe.

ar

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.