Menu

Małgorzata Rogal-Dropińska laureatką nagrody im. Grażyny Langowskiej dla nauczycieli i wychowawców

IPN IPN
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda objął tę nagrodę honorowym patronatem. Grażyna Langowska (1946–2009) była nauczycielką, działaczką NSZZ „Solidarność”, represjonowaną przez władze komunistyczne.
 
We wtorek, 14 czerwca 2022 r. , w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagrody nauczycielom i wychowawcom, której celem jest docenienie pracy nauczycieli wychowujących kolejne pokolenie młodzieży w duchu patriotycznym.
 
Nagroda została ustanowiona w 2021 r. przez trzy podmioty: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. 
 
Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: 1) dla nauczyciela, wychowawcy, działającego w epoce „Solidarności” – fundator: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, 2) dla nauczyciela szkoły polonijnej – fundator: Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska”, 3) dla nauczyciela, wychowawcy, instruktora, opiekuna za krzewienie postawy patriotycznej w młodym pokoleniu – fundator: Instytut Pamięci Narodowej.
 
Nagrodę ufundowaną przez Instytut Pamięci Narodowej wręczył laureatce – Małgorzacie Rogal-Dropińskiej prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.
 
Małgorzata Rogal-Dropińska, historyk, nauczyciel i zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie w okresie ostatnich 20 lat angażowała się w wiele przedsięwzięć wpisujących się we wzorowe upowszechnianie historii oraz krzewienie i popularyzowanie patriotycznej postawy wśród młodzieży szkolnej. Lista szczegółowych inicjatyw uzasadniających przyznanie nagrody jest imponująca. Oto najważniejsze z nich:
1. Liczne akcje szkolne ukierunkowane na modelowanie wzorca osobowego (warsztaty, konkursy, przedstawienia, upamiętnianie, gry terenowe).
2. Przedsięwzięcia ukierunkowane na budowanie postaw patriotycznych (inscenizacje, upamiętnienia, obchody świąt i rocznic, tworzenie gazetek szkolnych, audycji radiowych, rajdy, młodzieżowe sesje naukowe, spotkania z regionalistami, wywiady ze świadkami historii).
3. Działania na rzecz poznawania i poszerzania wiedzy o Wielkopolsce (współorganizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości na terenie gminy, uczestnictwo w obchodach rocznicy Powstania Wielkopolskiego – tworzenie żywej flagi, koordynacja projektu historycznego „Mieszkańcy Gminy Dopiewo w XX wieku”, współautorstwo publikacji pt. Pamięć i przeszłość… Gmina Dopiewo w okresie XX wojny światowej, red. Eligiusz Tomkowiak, przygotowanie folderu o miejscach pamięci, przygotowanie kalendarza zawierającego fotografie miejsc pamięci gminy. Organizacja: spotkań z cyklu „Powrót do Przeszłości”, „Wielkopolskiego Rajdu Integracyjnego Sprawni Inaczej – Bez Barier i Granic”, oraz młodzieżowej sesji naukowej „Więźniowie obozów koncentracyjnych – mieszkańcy Dopiewa” czy warsztatów w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu i publikacji albumu: Podróż w czasie – Dopiewo.
4. Koordynatorka lokalnych obchodów 1050-lecia chrztu Polski (inscenizacja pt. „Co Polska zawdzięcza chrześcijaństwu” oraz I rajdu integracyjnego „Początki Polski”. Organizatorka konkursów historycznych dla uczniów gimnazjów gminy Dopiewo: „Polska pierwszych Piastów” oraz „Polska następnych Jagiellonów”. Koordynatorka projektu „20 lat wspólnie” (kampania edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej).
Małgorzata Rogal-Dropińska współpracuje również z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu w ramach projektu „Tajemnice lasów Palędzko-Zakrzewskich”. Przedmiotem działań Małgorzaty Rogal-Dropińskiej jest również historia lokalnego „Sokoła”, który prężnie działał na terenie gminy Dopiewo w latach 1909–1939. Pani Małgorzata jest nauczycielką „z pasją”, w pełni zaangażowaną w realizowane projekty  patriotyczne i kształtowanie postaw młodzieży. Jest także wyróżniającą się postacią w środowisku nauczycieli w Wielkopolsce.
 
kk
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.