Menu

Najazd na Ukrainę: reakcje związków branżowych

fot. UNI Global fot. UNI Global

Międzynarodowe i europejskie federacje branżowe w swoich wystąpieniach zareagowały na wybuch wojny w Ukrainie. Zdecydowana większość z nich jednoznacznie określiła Rosję jako agresora, który natychmiast musi przerwać swoje bezprawne działania.

Wspólne oświadczenieglobalnej federacji związków branży spożywczej IUF oraz jej europejskiego odpowiednika -federacji EFFAT głosi m. in: „wyrażamy pełne współczucie, wsparcie i solidarność z członkami naszych afiliowanych organizacji oraz z całym narodem ukraińskim. Potępiamy wybór Rosji, która zdecydowała się na zbrojną agresję, by rozwiązać swoje problemy, i nalegamy na natychmiastowe zaprzestanie interwencji wojskowej, wycofanie wojsk z Ukrainy i powrót do dyplomacji. Każde rozwiązanie tego kryzysu musi chronić prawa demokratyczne na Ukrainie. Wzywamy ruch zawodowy i rządy w Europie i na całym świecie do udzielenia pełnego poparcia narodowi ukraińskiemu. Rosja musi przerwać tę wojnę!”.

Europejska Federacja Związków Służb Publicznych  EPSU oraz globalna federacja pracowników służb publicznych Public Services International we wspólnym oświadczeniupiszą:  „Dziś rano wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Potępiamy to naruszenie integralności Ukrainy. Wojna i okupacja niosą ze sobą cierpienie dla pracowników, ich rodzin i całej społeczności. To właśnie spotyka ludzi na Ukrainie, gdy spadają bomby, a oni szukają schronienia lub uciekają przed przemocą. Ból dotyczy także setek tysięcy ewakuowanych do Rosji. Cierpienie to dotknie także pracowników i mieszkańców Rosji i Europy, ponieważ już są odczuwalne  konsekwencje konfliktu. (…) Popieramy apel ukraińskich związków zawodowych i Sekretarza Generalnego ONZ, by zwrócić się do Rosji o natychmiastowe zaprzestanie ataków i zawrócenie wojsk rosyjskich z powrotem do Rosji. Negocjacje są jedyną drogą prowadzącą do zapewnienia trwałego bezpieczeństwa, demokracji, poszanowania praw człowieka i praw związków zawodowych, pokoju i dobrobytu ludziom na Ukrainie, w Rosji i Europie. Jesteśmy pewni, że przy pomocy bomb, kuli i żołnierskich butów tego nie osiągniemy”.

Do tego apelu dołączyłatakże  Europejska Federacja Dziennikarzy EFJ. Jej przewodniczący Mogens Blicher Bjerregård oświadczył: „Atak na Ukrainę to nie tylko wojna na Ukrainie, to wojna przeciwko wszystkim naszym demokracjom - to atak przeciwko nam wszystkim. Naszym zadaniem jako dziennikarzy jest być filarem demokracji i obywateli. Musimy, w ramach międzynarodowych organizacji dziennikarzy i mediów, zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić naszych członków i upewnić się, że obywatele są dobrze poinformowani, a nie dezinformowani przez propagandę”.

Przy tej okazjo warto przytoczyć oświadczenie  rosyjskiego związku dziennikarzy i pracowników mediów JMWU datowane 26 lutego:  „My, rosyjscy dziennikarze i pracownicy mediów, jesteśmy głęboko wstrząśnięci i zasmuceni faktem, że władze naszego kraju rozpoczęły wojnę z Ukrainą. Ten zdradziecki krok może doprowadzić do śmierci wielu obywateli obu krajów i do ogromnych zniszczeń. Dla większości wojna oznacza wzrost cen, załamanie gospodarki, zubożenie w warunkach międzynarodowej izolacji. (…)Tej wojny nie da się usprawiedliwić. Z jej konsekwencjami będziemy musieli się zmagać przez wiele lat, jeśli nie wiele dziesięcioleci. Żądamy szybkiego wycofania wojsk rosyjskich i zaprzestania działań wojennych na Ukrainie!”.

Federacje pracowników oświaty europejska -ETUCE i globalna – Education International wydały także wspólne oświadczenie: „Atak Rosji na Ukrainę jest nie do zaakceptowania. Nauczyciele z całego świata popierają naszych kolegów, uczniów i społeczności na Ukrainie i potępiają inwazję. (…) Inwazja Rosji na suwerenne terytorium Ukrainy jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, które spowoduje tragiczne straty w ludziach i zagraża nie tylko bezpieczeństwu Ukrainy, ale i całego regionu. Nie sposób przecenić dalekosiężnych konsekwencji tego aktu wojny”.

Wspólne oświadczenieglobalnej i europejskiej federacji pracowników budownictwa i  przemysłu drzewnego EFBWW i BWI głosi m.in.: „Zdecydowanie potępiamy przemoc i działania zbrojne przeciwko Ukrainie i wzywamy Rosję do natychmiastowego zakończenia agresji wojskowej i wycofania swoich wojsk z całej Ukrainy. Przyłączamy się do społeczności międzynarodowej, która wzywa do zaprzestania agresji i dania szansy pokojowi”.

Reprezentująca pracowników handlu i sektora prywatnych usług federacja UNI Global potępiłainwazję Rosji na Ukrainę informując, że  „popiera oświadczenie MKZZ i EKZZ, domagające się natychmiastowego opuszczenia Ukrainy przez wszystkie siły rosyjskie”.

W oświadczeniu federacji pracowników transportu, międzynarodowej - ITF i europejskiej –ETF, brak jest jednoznacznego potępienia sprawców agresji. Federacje oznajmiają, że „Wszystkie nasze myśli są z mieszkańcami Ukrainy. (…) Popieramy światowy ruch zawodowy i społeczność międzynarodową w potępieniu wojny i wzywamy wszystkie strony do ścisłego przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka. Ten konflikt musi się natychmiast zakończyć”. Oświadczenie stwierdza, że „wszystkie strony, w tym Rosja i Ukraina, a także cała Europa i państwa NATO, muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zmniejszyć napięcie i dążyć do pokojowego, dyplomatycznego zakończenia tego kryzysu”.

Najbardziej stonowane jest wspólne oświadczeniedwóch federacji reprezentujących związki pracowników przemysłu IndustriAll Global Union i IndustriAll European Union wydane 24 lutego, a więc w dniu najazdu Rosji na Ukrainę. Pojawiają się w nim ogólnikowe stwierdzenia, że „w rozwiązaniu kryzysu powinna przeważyć dyplomacja” i że „obecne napięcia dotykają przede wszystkim zwykłych ludzi, zakłócając ich codzienne życie i zwiększając niepewność co do ich przyszłości”. Dlatego federacje „wzywają odpowiednich decydentów z Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, USA, UE i organizacji międzynarodowych do podwojenia wysiłków na rzecz ukierunkowania procesu na dialog i rozwiązania polityczne, aby zapewnić stabilne, pokojowe rozwiązanie dla Ukrainy oraz zagwarantować bezpieczeństwo Europie i krajom sąsiadującym z Ukrainą”. Trudno nie zauważyć, że w oświadczeniu wręcz unika się jednoznacznego odwołania do trwającej agresji oraz wskazania jej sprawcy.

28 lutego obydwie federacje wydały nowe oświadczenie, tym razem, dostosowując je do faktów. Znalazło się w nim  stwierdzenie: „Użycie siły przez Federację Rosyjską na Ukrainie stanowi rażące naruszenie art. 2 Karty Narodów Zjednoczonych (…). Dlatego też Federacja Rosyjska musi bezwzględnie zaprzestać stosowania siły wobec Ukrainy i natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofać wszystkie swoje siły wojskowe z terytorium Ukrainy”.

bs, sa

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.