Menu

Oświata odrzuca propozycje Ministerstwa Edukacji

13 maja 2021 r. Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko w którym w całości odrzuca przesłany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty”. Głównym powodem takiej decyzji był brak uwzględnienia, proponowanego przez partnera społecznego i zapisanego w Porozumieniu pomiędzy NSZZ „S”, a Rządem z 7 kwietnia 2019 r., powiązania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

„Z oburzeniem przyjmujemy fakt – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” - iż przedstawiony nam dokument kompletnie ignoruje kluczowy dla nas element. Powiązanie wysokości pensji ze średnim wynagrodzeniem funkcjonuje w przypadku wielu grup zawodowych i jest rozwiązaniem sensownym ponieważ zawiera w sobie mechanizm regulujący adekwatność wynagrodzenia w stosunku do sytuacji gospodarczej kraju i wpływów do budżetu państwa. Dlatego nie rozumiemy tak nieprzejednanego stanowiska ministerstwa w tej sprawie. W naszej ocenie spory mogłoby dotyczyć wysokości wskaźnika, który miałby obowiązywać względem stawki bazowej, choć tu jesteśmy elastyczni i skłonni do rozsądnych kompromisów, a nie samej zasady. Wiele mówi się o braku przejrzystości zasad określających nauczycielskie pensje, a dzięki proponowanemu zapisowi znacząco uprościlibyśmy tę kwestię”

„Rozbieżności nie dotyczą wyłącznie wynagrodzeń nauczycieli – kontynuuje przewodniczący KSOiW „S” - Przemyślenia wymaga sposób finansowania oświaty. I to na poziomie zmian systemowych. Obecnie funkcjonujące subwencje oświatowe, które otrzymują samorządy, są często niedostosowane do realiów. To prawda, że w mniejszych jednostkach samorządowych są one niewystarczające, natomiast ten argument podnoszony jest powszechnie, w tym również przez duże jednostki samorządowe, co już nie jest prawdą, ponieważ w ich przypadku nawet do 30% środków pochodzących z subwencji jest wydatkowanych na inne, nie związane z oświatą, cele,”

Czy  w tej sytuacji nadal jest możliwy dialog pomiędzy stroną rządową i przedstawicielami „S”?

„Pomimo tego falstartu – informuje Ryszard Proksa – usiądziemy we wtorek, tj. 18 maja do stołu, aby kontynuować dialog. Mamy nadzieję, że propozycje rządowe są, zgodnie z ich tytułem, materiałem wyjściowym do dalszych negocjacji.”

Tutaj stanowisko RKSOiW i propozycje zmian


pp

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.