Menu

Wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych

Wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych fot.pixabay.com

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  dnia 29 marca 2021 r. wydał zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji, sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następnym od dnia ogłoszenia.

Wydłużeniu ulegają terminy:

1)    Sporządzenia i podpisania rocznego sprawozdania finansowego (przedłużenie o 3 miesiące)

 - nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 do 30 czerwca 2021 r. (art. 52 ust 1 ustawy o rachunkowości)

2)    Zatwierdzanie sprawozdania finansowego (przedłużenie o 3 miesiące)

- roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 9 miesięcy od dnia bilansowego – czyli jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 - to termin zatwierdzenia upływa z dniem 30 września 2021 roku (art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości).

Mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczych o 3 miesiące został wydłużony graniczny termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania. Konsekwencją tego jest przedłużenie terminu na zatwierdzenie sprawozdania również o 3 miesiące. 

Przypominamy, że na dotychczasowych zasadach (zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe wraz z innymi dokumentami należy w ciągu 10 dni przekazać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

mg

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.