Menu

Komisja Europejska przedstawiła plan wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych

Komisja Europejska przedstawiła plan wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych fot.pixabay.com

4 marca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła plan wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych. Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych przedstawia konkretne kroki mające na celu jego dalsze wdrażanie w ramach wspólnych wysiłków państw członkowskich i UE, przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawiono w nim również główne cele UE w zakresie zatrudnienia, umiejętności i ochrony socjalnej, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.

W planie działania określono trzy główne cele, które UE powinna osiągnąć do 2030 r.:

  1. co najmniej 78 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie;
  2. co najmniej 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu;
  3. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zmaleć o co najmniej 15 mln.

Nowe główne cele na 2030 r. są spójne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis podkreślił, że ożywienie gospodarcze w Europie musi być sprawiedliwe, a także sprzyjać włączeniu społecznemu i tworzeniu miejsc pracy. Dlatego Komisja proponuje ambitny program wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych i zachęca państwa członkowskie do aktywnego wspierania zatrudnienia na etapie odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19. 

Odpowiadając na plan działań Komisji Europejskiej sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Luca Visentini powiedział: Nadszedł czas na sprawiedliwszą społecznie Europę. Potrzeba bardziej socjalnej Europy nigdy nie była silniejsza. Kryzys Covid- 19 ujawnił problemy gospodarki zbudowanej na niepewnej pracy, niskich płacach i źle finansowanych usługach publicznych.

Związki zawodowe naciskają na plan działania mający na celu wdrożenie Filaru od czasu jego przyjęcia cztery lata temu. Publikacja planu działania jest mile widziana i bardzo potrzebna.

Sekretarz Konfederacji EKZZ Liina Carr dodaje: Plan działania zawiera większość środków i narzędzi, których oczekiwaliśmy, w tym ambitne cele dotyczące zatrudnienia, umiejętności oraz fundamentalne inicjatywy legislacyjne, które zdecydowanie popieramy. Potrzebne są jednak bardziej zdecydowane propozycje, aby zapobiec wszelkim formom niepewnej pracy, wspólne normy UE w zakresie zabezpieczenia społecznego, a także zobowiązanie do dalszego nadzwyczajnego wsparcia zatrudnienia i wynagrodzeń do czasu rozpoczęcia prawdziwego ożywienia gospodarczego.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.