Menu

Zwalczanie raka musi być ważną częścią unijnej strategii BHP

Zwalczanie raka musi być ważną częścią unijnej strategii BHP fot. gettyimages.com

Komisja Europejska opublikowała w lutym 2021 r. Plan walki z rakiem. W ocenie związków zawodowych jest on jednak mało ambitny i konieczna jest intensyfikacja działań na rzecz wyeliminowania chorób nowotworowych powiązanych z pracą zawodową.

Plan Komisji opiera się na 4 głównych filarach. Pierwszy stanowi zapobieganie poprzez działania dotyczące kluczowych czynników ryzyka, takich jak tytoń (w celu zapewnienia, aby mniej niż 5% populacji używało tytoniu do 2040 r.), szkodliwe spożycie alkoholu, czy zanieczyszczenie. Ponadto kampania „HealthyLifestyle4All” będzie promować zdrową dietę i aktywność fizyczną. Drugi filar to wczesne wykrywanie raka poprzez poprawę dostępu do badań, ich  jakości i diagnostyki, co ma zagwarantować, że 90% populacji UE kwalifikującej się do badań przesiewowych w kierunku raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego będzie im poddana do 2025 r.  Pomóc ma w tym nowy, wspierany przez UE program screeningu. Trzecim filarem ma być diagnozowanie i leczenie poprzez działania zapewniające lepiej zintegrowaną i kompleksową opiekę nad chorymi na raka oraz równy dostęp do wysokiej jakości opieki i leków. I wreszcie, w czwartym filarze chodzi o  poprawę jakości życia pacjentów z rakiem oraz osób, które przeżyły terapię, w tym rehabilitacja, oraz środki wspierające integrację społeczną i reintegrację w miejscu pracy. Uruchomiona zostanie inicjatywa „Lepsze życie dla pacjentów z rakiem”, skupiająca się na opiece kontrolnej.

W odpowiedzi na publikację tego planu Per Hilmersson, Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ wskazał, że ruch związkowy z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie w nim bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże rozczarowujące są niewielkie ambicje Komisji w tym obszarze. Ponad 100 000 osób umiera co roku w Europie na raka powiązanego z pracą zawodową, co stanowi około 10% wszystkich zgonów kancerogennych. Dlatego w ocenie EKZZ rak związany z pracą powinien być bardziej widoczny w planie Komisji, a eliminowanie go powinno być priorytetem i wizją na 2030 r.

Hilmerssson zwrócił uwagę, że istnieją proste środki, które UE może podjąć, aby osiągnąć postęp w realizacji tego celu. Ponieważ rak skóry jest jednym z najpowszechniejszych, ograniczenia ekspozycji na słońce musi być częścią unijnych norm dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Ponadto instytucje UE powinny do 2024 r. ograniczyć poziomy narażenia na co najmniej 25 dodatkowych priorytetowych substancji rakotwórczych w dyrektywie UE w sprawie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy oraz wzmocnić ochronę przed takimi czynnikami jak: krzemionka krystaliczna,  emisje związane z używaniem oleju napędowego czy  azbest. Luki istniejące w ochronie przed rakiem w UE pokazują również, że istnieje potrzeba przyjęcia nowego, spójnego, przejrzystego i opartego na ryzyku systemu ustalania limitów narażeń. 

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.