Menu

Trzeba ratować transport lotniczy i jego pracowników!

Trzeba ratować transport lotniczy i jego pracowników! fot.Shutterstock

Europejska Federacja Pracowników Transportu ETF wzywa instytucje europejskie i państwa członkowskie UE do wprowadzenia planu ratunkowego dla przedsiębiorstw, ale tych które zagwarantują utrzymanie miejsc pracy i bezpieczeństwo wynagrodzenia.

Sektor europejskich przewozów lotniczych stał się jedną z pierwszych gałęzi gospodarki, które ucierpiały w wyniku kryzysu COVID-19 i wszystko wskazuje na to, że bardzo boleśnie odczuje skutki w dalszej perspektywie.

Europejska Federacja Pracowników Transportu wzywa do pomocy finansowej dla przedsiębiorstw tego sektora pod warunkiem jednakże równoległego wsparcia wszystkich pracowników lotnictwa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej  narażonych na skutki koronakryzysu. ETF żąda dodatkowo, aby wszelka publiczna pomoc finansowa dla spółek sektora lotniczego uwarunkowana była wprowadzeniem zakazu wypłaty dywidend akcjonariuszom co najmniej w 2020 r. oraz zakazu wykupu własnych akcji przez zarządy  spółek (buy-back).

Osoby wykonujące pracę w ramach europejskiej branży  lotniczej, stanowią niejednorodną grupę - od załogi rejsowej, przez zarządzanie ruchem lotniczym, po obsługę naziemną, personel gastronomiczny i sprzątający. ETF zwraca uwagę, że w znacznej części tego sektora gospodarki samozatrudnienie i inne atypowe formy pracy przeważają nad tradycyjnymi umowami o pracę. Duża także była skala zatrudnienia poprzez agencje pracy tymczasowej. Te grupy pracowników zostały bezpośrednio dotknięte kryzysem COVID-19 i wymagają natychmiastowego wsparcia.

– W chwili tak poważnego kryzysu w tej branży okazuje się jak słuszne były postulaty związków zawodowych wzywające do  zapewnienia, aby ci którzy  wykonują pracę dla takich firm  jak LOT czy Rynair mieli umowy o pracę i podlegali ubezpieczeniu społecznemu – komentuje Sławomir Adamczyk, szef Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK NSZZ „Solidarność”. – Niestety polski rząd nie przejął się wówczas naszymi ostrzeżeniami o prekaryjnym zatrudnieniu w spółkach lotniczych. Teraz te osoby znalazły się w sytuacji zagrożenia własnej egzystencji – ostrzega ekspert.

Z apelem ETF można zapoznać się tutaj.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.