Menu

Wspólna walka o przetrwanie branży turystycznej!

Wspólna walka o przetrwanie branży turystycznej! www.wsth.pl

Podróże i turystyka całkowicie zamarły w związku z epidemią COVID- 19. UNI Europa i ECTAA (The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations) opublikowały wspólne oświadczenie przedstawiające zarówno potrzebne obecnie środki nadzwyczajne, jak i drogę do zbudowania odbudowy sektora po wyjściu z kryzysu.

„Nie ma wątpliwości, że ludzie będą potrzebować wypoczynku po zakończeniu kryzysu, więc musimy zadbać o to, aby sektor turystyczny był gotowy na swój powrót. Jedno jest jasne, ta niespotykana sytuacja oznacza, że sektor potrzebuje interwencji rządu. Dobrze, że w dzisiejszych czasach możemy współpracować z ECTAA w celu ustalenia konkretnych kroków. Razem znamy sektor najlepiej. Będziemy nadal odgrywać naszą rolę i angażować się we wspieranie władz w takich działaniach”- powiedział Oliver Roethig, sekretarz regionalny federacji UNI Europa, reprezentującej m.in. pracowników usług turystycznych.

We wspólnym oświadczeniu skierowanym do Komisji Europejskiej strony wskazują, że należy znaleźć szybkie rozwiązanie sytuacji wynikającej z  masowych odwołań podróży, które mają miejsce ze względu na zalecenia wstrzymania się od podróży i zamykania granic. Rezygnacje z wycieczek i wyjazdów powodują obecnie utratę płynności, co może doprowadzić do niewypłacalności tysięcy biur podróży  w najbliższej przyszłości.

Partnerzy doceniają środki, które zostały już podjęte przez władze europejskie i krajowe w celu wspierania gospodarki, jednakże sytuacja stale się zmienia. W związku z tym ECTAA i UNI Europa wzywają władze publiczne zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, aby były gotowe do podjęcia dalszych działań i wykorzystały niezbędną elastyczność, jaką dysponują, aby przezwyciężyć obecne trudności.

Te postulaty, to w szczególności:
• zagwarantowanie dostępu do kredytu i wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, zwłaszcza wszystkich rodzajów MŚP, których dotyczą blokady i środki nadzwyczajne;
• ustanowienie przez Komisję Europejską odpowiednich ram prawnych i finansowych dla państw członkowskich, zapewniających wsparcie finansowe i dochody dla pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek dotkniętych bezrobociem lub zawieszeniem pracy;
• utworzenie przez Komisję i państwa członkowskie funduszu na wypadek sytuacji kryzysowych w łańcuchu dostaw podróży, który zapewni wystarczającą płynność, aby pomóc przedsiębiorstwom w pokryciu utraty dochodów, a także w wywiązaniu się z obowiązków wobec pracowników, klientów i dostawców;
• angażowanie przez Państwa członkowskie partnerów społecznych w opracowywanie i wdrażanie środków krajowych.

- Jest to kolejne wspólne oświadczenie europejskich partnerów społecznych w którym wskazuje się na konieczność udzielania wsparcia zarówno pracownikom jak i samozatrudnionym. Sytuacja branży turystycznej jest wyjątkowo trudna ze względu na jej całkowite „zamknięcie”. Dlatego ważne będą wszelkie inicjatywy stymulujące popyt na usługi turystyczne po zakończeniu zagrożenia epidemiologicznego – podkreśla Sławomir Adamczyk z Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK NSZZ „Solidarność”.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.