Menu

Jak w trakcie pandemii dbać o zdrowie pracowników przemysłu spożywczego?

Jak w trakcie pandemii dbać o zdrowie pracowników przemysłu spożywczego? fot.pixabay.com

Kontynuując przekazywanie informacji o warunkach pracy w czasie koronawirusa przedstawiamy w jaki sposób w poszczególnych zakładach realizowane są rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie ochrony zdrowia pracowników. Dla większej przejrzystości wprowadzamy podział na kilku grup regulacji.

Kontynuując przekazywanie informacji o warunkach pracy w czasie koronawirusa przedstawiamy w jaki sposób w poszczególnych zakładach realizowane są rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie ochrony zdrowia pracowników. Dla większej przejrzystości wprowadzamy podział na kilku grup regulacji.

Zmniejszenie zagęszczenia osób w zakładzie pracy:

• skierowanie części osób do pracy zdalnej w domu
• skierowanie osób po 60-tym roku życia na pełnopłatne wolne
• skierowanie kobiet w ciąży na pełnopłatne wolne
• skierowanie osób u których występują choroby współtowarzyszące na pełnopłatne wolne
• zmiana godzin rozpoczęcia pracy przez jedną zmianę. Przykład: jedna grupa zaczyna pracę o 6.00, druga o 6.30, trzecia o 7.00.
• skrócenie godzin pracy do 7,5h tak aby zmiany nie spotykały się ze sobą
• zmiana godzin i zwiększenie ilości przerw, w tym na posiłek regeneracyjny, tak aby mniejsze grupy przebywały razem.
• przystosowanie dodatkowych pomieszczeń na szatnie
• zmiana ustawienia maszyn tak aby pracownicy mogli zachować od siebie przepisową odległość

Badanie zdrowia pracowników:

• mierzenie temperatury ciała osób wchodzących na teren zakładu przy pomocy termometrów bezdotykowych
• zainstalowanie kamer termowizyjnych na terenie zakładu, które badają temperaturę ciała pracowników wchodzących na teren zakładu połączonych z możliwością blokady drzwi wejściowych jeśli pomiar wykazał podwyższoną temperaturę ciała
•zainstalowanie kamer termowizyjnych na terenie zakładu, które badają temperaturę ciała pracowników podczas pracy

Higiena na terenie zakładu:

• pracodawca odsyła do lekarza pracowników z podwyższoną temperaturą
• zakaz pracy osób, które w ostatnim miesiącu przebywały w krajach gdzie stwierdzono ogniska koronawirusa, korzystały z lotnisk lub mają świadomość że miały kontakt z takimi osobami
• praca w rękawiczkach i maskach ochronnych • instalacja dodatkowych dozowników z płynami do dezynfekcji
• dodatkowe odkażanie przestrzeni wspólnych w zakładach: szatni, stołówek itd.
• wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników za funkcjonowanie zakładu, co przejawia się w unikaniu niepotrzebnego narażania innych, przestrzegania przepisów itd.

Organizacja pracy zaopatrzenia i firm zewnętrznych:

• zmiana punktów składowania dostaw przez firmy dowożące zaopatrzenie. 
Przykład: przygotowanie tymczasowych wiat gdzie towar jest składowany, a następnie dostarczany na teren zakładu przez pracowników • ograniczenie lub rygorystyczne przestrzeganie dotychczasowych przepisów regulujących możliwość przemieszczania się po zakładzie osób z zaopatrzenia i firm
   zewnętrznych
• rezygnacja lub ograniczenie ilości pracowników firm zewnętrznych
• mierzenie temperatury ciała pracowników  firm zewnętrznych i zaopatrzenia wchodzących na teren zakładu przy pomocy termometrów bezdotykowych

Oczywiście, choćby ze względów technicznych, nie jest tak że wszystkie regulacje są stosowane we wszystkich zakładach. Są stosowane tam gdzie jest to możliwe. Natomiast mamy nadzieję, że będą inspiracją dla Was i podsuną pomysły co jeszcze można ulepszyć, aby chronić pracowników.
Pamiętajmy , że zdrowie i życie naszych pracowników w obecnej sytuacji jest najważniejsze.

Ze związkowym pozdrowieniem

Zbigniew Sikorski
przewodniczący Rady Sekretariatu
Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.