Menu

Związki w walce z pandemią

13 marca 2020 r. Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych MKZZ oraz Rada Globalnych Związków Zawodowych (Council of Global Unions, CGU) przyjęły stanowisko dotyczące bieżącej sytuacji i zagrożenia związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa.

W stanowisku zwraca się uwagę na:

- konieczność zapewnienia zasiłku chorobowego wszystkim osobom wykonującym pracę także osobom samozatrudnionym oraz zatrudnionym poprzez platformy internetowe;

- konieczność wprowadzania pilnych stymulacji finansowych pozwalających  na zachowanie  miejsc pracy;

- konieczność współpracy rządów z organizacjami międzynarodowymi  i potrzebę zwiększenie pomocy dla państw znajdujących się w sytuacji uniemożliwiającej efektywną walkę z zagrożeniem.

W części skierowanej do pracodawców podkreśla się konieczność zachowania stałej wymiany poglądów, przepływu informacji i podejmowania rokowań z przedstawicielami pracowników w zakresie warunków pracy i ich modyfikacji ze względu na powiększające się zagrożenie epidemiologiczne. A także konieczność wprowadzania przez pracodawców jednolitych działań zabezpieczających bez względu na podstawę prawną wykonywanej pracy.

Steven Cotton, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF) i przewodniczący CGU, powiedział: „Uznajemy, że ta pandemia jest trudnym środowiskiem do prowadzenia działalności gospodarczej, ale pracodawcy muszą działać zdecydowanie i odpowiedzialnie, aby zapewnić ochronę pracownikom w całym łańcuchu dostaw. Musi to zaczynać się od obowiązku staranności w celu ochrony pracowników przed przenoszeniem COVID-19 i rozciągać się na ochronę wynagrodzeń wszystkich pracowników niezależnie od ich statusu zatrudnienia, gwarantując zwolnienie chorobowe i elastyczne warunki pracy w czasie kryzysu. Wzywamy pracodawców do priorytetowego traktowania praw i dobrobytu pracowników, gdy wspólnie reagujemy na wyzwania, jakie stawia COVID-19. ”

Sharan Burrow, sekretarz generalna MKZZ, wskazała, że: „rządy muszą podjąć działania w celu wprowadzenia pilnych planów bodźców ekonomicznych i środków w miejscu pracy w celu ochrony zdrowia i dochodów pracowników i ich rodzin oraz stabilizacji realnej gospodarki”.

Tutaj stanowisko MKZZ i CGU (w języku angielskim)

– Wiele wątków podniesionych w tym stanowisku jest ważnych z polskiej perspektywy. Widzimy w tej chwili jak na dłoni problem braku powszechnego objęcia ubezpieczeniem chorobowym osób samozatrudnionych i osób zatrudnionych na „umowach śmieciowych”. Efekty uboczne pandemii w wymiarze gospodarczym pokazują nam, że praca która nie jest powiązana z pełnym bezpieczeństwem socjalnym na czas choroby czy kwarantanny jest niebezpieczna ze społecznego punktu widzenia – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność”.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.