Menu

Na nowy rok szkolny – nowe otwarcie!

Zgodnie z czerwcową nowelizacją Karty nauczyciela od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli, zgodnie z kwietniowym porozumieniem NSZZ „Solidarność” z rządem, ma wzrosnąć o 9,6 proc. 

Sytuacja zatoczyła koło od września 2018 r. Zostanie przywrócone świadczenie na zagospodarowanie dla nauczycieli stażystów tyle, że w zmienionej stawce, wprowadzony będzie 300 złotowy dodatek za wychowawstwo. Nie będzie wydłużenia ścieżki awansu zawodowego.

– Szkoła to nie tylko mury. To spotkanie ludzi, nauczyciela i ucznia, które ma podnieść element godności, nie akcentować zimną taktykę i kalkulację – puentuje Wojciech Książek, przewodniczący Rady Międzyregionalnej Sekcji OiW NSZZ „S” Regionu Gdańskiego, wskazując też na walor stypendiów fundowanych przez „S”.

Dalekosiężnym celem reform w oświacie powinna być poprawa jakości kształcenia i przystające do realiów współczesnego świata podstawy programowe.

- Wielokrotnie podkreślałem, że praca nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy i realizowanie zadań edukacyjnych. Dla swoich uczniów są Państwo prawdziwymi autorytetami, którzy każdego dnia pełnią rolę wychowawców, przewodników, mentorów i opiekunów. Państwa praca zasługuje nie tylko na prestiż i uznanie, ale również na odpowiednie wynagrodzenie. Dlatego też – jak deklarowałem już na początku mojej kadencji na stanowisku ministra edukacji narodowej – będę dokładał wszelkich starań, aby zapewnić Państwu właściwe warunki do realizowania obowiązków oraz rozwoju zawodowego – zapewnił Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

Czy dodatkowe 200 złotych na rękę od 1 września br. i dodatek na start (1 tys. zł) zachęci absolwentów do nauczycielskiego zawodu? Czas pokaże.

– Za nami trudne doświadczenie strajku. Oby powstałe podziały dało się zminimalizować. Grono pedagogiczne musi być zespołem. Celem jest wysoki poziom kształcenia i dobrego wychowania. Protest w oświacie wymagał poświęcenia, co należy docenić. Był to bunt i krzyk protestu wobec skali pośpiesznych zmian. Szło nie tylko o pieniądze, ale też o podmiotowość w szkole. Przed nami trudny rok szkolny, w którym zmienią się warunki pracy i wynagrodzenia – ocenia Wojciech Książek, przewodniczący gdańskiej oświatowej „S”, dodając, że w strajku w oświacie był też ważki, oprócz płac, element godnościowy.

W 2018 roku podwyżka była skromna i wyniosła od 1 kwietnia 2018 r. średnio 5,35 proc. (od 114 do 157 zł).  Została sfinansowana kosztem likwidacji dodatków socjalnych, gwarantowanych przez Kartę Nauczyciela, czyli zbiorowy układ pracy dla nauczycieli, w tym ograniczeniu w przechodzenia na urlop dla poratowania zdrowia, likwidacji zasiłku na zagospodarowanie i prawa do lokalu mieszkaniowego na terenie wiejskim (lub dodatku wiejskiego).

Od 1 września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 9,6 proc. (w styczniu br. podwyżka nauczycielskich pensji pod związkową presją wyniosła 5 proc.).

Po tegorocznych wrześniowych podwyżkach wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli ma wynosić: nauczyciela stażysty 2782 zł brutto (wzrost o 244 zł brutto), kontraktowego 2862 zł (wzrost o 251 zł), mianowanego 3250 zł (wzrost o 285 zł), dyplomowanego 3817 zł (wzrost o 334 zł).

– Podwyżka za wrzesień ma zostać wypłacona do 30 września 2019 roku z wyrównaniem od 1 września br. Szkoda, że dodatkowe pieniądze nie zabrzęczą w nauczycielskich portfelach z początkiem roku szkolnego, choć widać determinację rządu i nowego ministra edukacji by się z zobowiązań wywiązać – dodaje Książek.

Sytuacja zatoczyła koło od zmian z września 2018 r. Nowelizacja KN z 13 czerwca br. na mocy porozumienia KSOiW NSZZ „Solidarność” z rządem przywraca rozwiązania sprzed zmian dokonanych przez minister Annę Zalewską.

Zmiany:

Dodatek na start – jednorazowe 1 tys. zł, wypłacone stażystom. W myśl starych przepisów nauczyciele otrzymywali dodatek na zagospodarowanie w wysokości podwójnej pensji zasadniczej w drugim roku pracy.

Dodatek za wychowawstwo w klasie – na podstawie porozumienia podpisanego przez „S” z rządem wychowawcy w oddziale szkolnym, czy przedszkolnym otrzymają dodatek minimum 300 zł. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej normuje tylko, że taki dodatek nauczycielom w przedszkolach się należy. O jego wysokości zdecydują więc organy stanowiące samorządów).

Staż na nauczyciela kontraktowego będzie wynosił – tak jak niegdyś – 9 miesięcy, a nie rok i 9 miesięcy.

Awans zawodowy – powraca system awansu zawodowego sprzed 1 września 2018 r. Całą ścieżkę rozwoju nauczyciel możne zakończyć po 10 latach. Awans zawodowy nauczycieli jest systemem, w którym szczeble awansu mają odpowiadać wiedzy i jakości pracy nauczycieli, a za tym idzie wysokość ich wynagrodzenia. Przywrócenie starego systemu oznacza, że znika proponowany dodatek za wyróżniającą pracę. Ocena pracy będzie 4-stopniowa.

Maksymalny czas trwania umów czasowych nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Dla nauczycieli zawodu ważne jest, że zrównano ich pensum do 20 godz. tygodniowo.

Najpewniej w przyszłym roku pensje pracowników sfery budżetowej wzrosną o co najmniej 6 proc.

www.solidarnosc.gda.pl

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.