Menu

Piotr Duda: Jesteście naszymi Bohaterami!

  • Kategoria: Kraj

W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” składam Pielęgniarkom i Położnym (również mężczyznom wykonującym te zawody) najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Waszego święta. W sposób szczególny kieruję wyrazy sympatii i wdzięczności do Członków naszego Związku.

W tych trudnych czasach jesteście naszymi Bohaterami! Wykonujecie pracę w skrajnie trudnych warunkach, mierząc się z pandemią o niespotykanej skali. Dźwigacie na swoich barkach podupadły system ochrony zdrowia, który w tym kryzysie obnażył się z całą swoją mocą.

Życzę Wam, aby to doświadczenie było początkiem odbudowy całego systemu, Waszej pozycji i powszechnego szacunku.

Piotr Duda

 

Czytaj całość...

"Dialog zaczął się psuć od momentu oddania pracy w ręce biznesu, czyli pana Gowina"

Zaczynamy inicjatywę obywatelską w sprawie emerytur stażowych!

Najnowszy numer "Tygodnika Solidarność": Czas na młodych. Solidarność dla koronapokolenia!

Podwyżki w Sandvik Polska

Średnio o 4 proc. wzrosły wynagrodzenia zasadnicze w firmie Sandvik Polska w Katowicach. Wyższe wynagrodzenia wpłyną na konta pracowników do 10 maja. Równocześnie wypłacona zostanie także nagroda z okazji Dnia Pracownika Spółki.

Rafał Mikołajczyk, przewodniczący „Solidarności” w Sandvik Polska podkreśla, że w sumie w ciągu roku wynagrodzenia zasadnicze w firmie zostały podwyższone średnio o 7,5 proc. W jego ocenie jest to odpowiedź pracodawcy na postulaty płacowe przedstawione przez przedstawicieli „S” jeszcze w 2019 roku. – Nasze żądania nie zostały do końca zrealizowane, ale firma ma za sobą trudny okres związany z pandemią koronawirusa i spadkiem produkcji. Zobaczymy, co się będzie działo w kolejnych miesiącach, jeśli będzie dużo zamówień i pracownicy zostaną mocno obciążeni pracą, zweryfikujemy nasze oczekiwania płacowe. Na tę chwilę możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni – zaznacza przewodniczący zakładowej „S”.

Razem z wyższym wynagrodzeniem za kwiecień pracownicy firmy otrzymają też 400 zł brutto nagrody z okazji Dnia Pracownika Spółki, który w katowickim Sandviku obchodzony jest 2 maja. Jest to także dzień wolny od pracy. – W tym roku 2 maja wypadał w niedzielę, ale nam udało się przenieść ten wolny dzień na piątek 4 czerwca i wydłużyć pracownikom kolejny wekeend. Pracodawca zgodził się na taką zamianę, mimo że nie musiał tego zrobić – mówi Rafał Mikołajczyk.

W Sandvik Polska w Katowicach zatrudnionych jest 175 osób. Firma produkuje narzędzia do obróbki skrawaniem i jest częścią międzynarodowej grupy inżynieryjnej. Do „Solidarności”, będącej jedyną organizacją związkową w katowickim Sandviku, należy ponad 30 proc. załogi spółki.

www.solidarnosc.katowice.pl / ak

 

 

 

 

Czytaj całość...

W Gdańsku-Wrzeszczu stanął gigantyczny baner reklamowy. Na "S" nałożono karę, tym razem urzędnicy... nie widzą problemu

W Sanoku upamiętniono śp. księdza prałata Adama Sudoła

Podwyżki płac w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”

Wielki sukces „S”! Pracownicy niemedyczni szpitali z dodatkiem covidowym!

Solidarność od wielu miesięcy zabiegała o wypłaty dodatku covidowego dla personelu niemedycznego szpitali. W końcu nadszedł wyczekiwany sukces. – Nie można przecież pomijać jednych kosztem drugich. Taki był zawsze postulat Solidarności. Jesteśmy związkiem zawodowym, który zrzesza wszystkich pracowników zarówno lekarzy, pielęgniarki, jak i pracowników obsługi, salowe. Bez wspólnej pracy i zaangażowania nie ma sukcesu – powiedziała Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

We wtorek 11 maja zakończyły się rozmowy dotyczące wypłaty dodatku covidowego dla personelu niemedycznego szpitali. Na spotkaniu z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, w którym udział wzięły Maria Ochman z Solidarności oraz Urszula Michalska z OPZZ, zostały potwierdzone te ustalenia, które zostały poczynione na wcześniejszych spotkaniach.

– Strona pracowników i pracodawców zaakceptowała propozycje, które zostały przedstawione przez ministerstwo. Najważniejsze jest to, że ustalenia, które zostały poczynione w ramach dialogu społecznego, zostaną uszanowane. Dla Solidarności bardzo ważna była kwestia dodatków covidowych dla pracowników niemedycznych. Mowa tu o sanitariuszach, opiekunkach medycznych, salowych. Ale również są to tacy pracownicy jak psychologowie, dietetyczki. Przecież te osoby tak samo pracują na oddziałach covidowych z narażeniem własnego zdrowia i życia. Wykonują bezpośrednią pracę przy najciężej chorych pacjentach. A dotychczas byli pominięci w zaleceniach ministra. Teraz ministerstwo jednak przyznało, że istotne były argumenty, które przytaczaliśmy od wielu już miesięcy, upominając się o tych pracowników – powiedziała portalowi Tysol.pl Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Na spotkaniu z ministrem Niedzielskim rozmawiano także o wzroście wynagrodzeń w ochronie zdrowia. – Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, jest to tak naprawdę pierwsza branżowa  płaca minimalna. Określamy w niej jakie najniższe wynagrodzenie powinno być w służbie zdrowia. Już udało się uzyskać kilkudziesięcioprocentowe wzrosty wynagrodzenia dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. A dzięki tej nowelizacji, która spodziewana jest w najbliższym czasie, a być może wejdzie w życie już 1 lipca, pracownicy służby zdrowia, którzy są trochę w cieniu, zostaną nieco bardziej zauważeni. W tej chwili upominamy się o najsłabszych, ale nie zapominamy o wszystkich grupach zawodowych. Walczymy o fizjoterapeutów, rehabilitantów, o grupy zawodowe, które dzięki nowelizacji mogą wkrótce uzyskać znaczny wzrost wynagrodzeń – podkreśliła Maria Ochman.

Według przewodniczącej szpital to zespół pracowników. – Nie można pomijać jednych kosztem drugich. Taki był zawsze postulat Solidarności. Jesteśmy związkiem zawodowym, który zrzesza wszystkich pracowników zarówno lekarzy, pielęgniarki, jak i pracowników obsługi, salowe. Bez wspólnej pracy i zaangażowania nie ma sukcesu – dodała Maria Ochman.

 

 

 

 

Czytaj całość...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 23 maja br.

"Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie dopłaci dodatkowych pieniędzy dla osób odchodzących na emeryturę stażową"

Warsztat w Projekcie Droga do przejrzystego i sprawiedliwego wynagradzania oraz poprawy warunków pracy w sektorze transportowym

Poparcie ekonomistów dla projektu dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE

Dwoje znanych ekonomistów cieszących się zainteresowaniem mediów i opinii publicznej,  prof. Mariana Mazzucato i prof. Thomas Piketty,  poparło wezwania w sprawie silnej europejskiej regulacji dotyczącej płacy minimalnej. W ich ocenie jest to kluczowy element wychodzenia z kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19.

W liście otwartym, do którego dołączył szereg innych wybitnych ekonomistów, ogłoszonym wraz z rozpoczęciem unijnego szczytu społecznego w Porto czytamy, że propozycja dyrektywy stanowi „zmianę paradygmatu" w polityce Komisji Europejskiej w porównaniu z jej reakcją na poprzedni kryzys finansowy z 2008 r.

Ekonomiści argumentują, że wsparcie płacy minimalnej przepisami prawnymi rzeczywiście zagwarantowałoby, że osoby pracujące nie będą już żyły poniżej granicy ubóstwa. W ich ocenie „proponowana dyrektywa jest krokiem we właściwym kierunku, ale potrzebne są bardziej zdecydowane środki, aby zagwarantować poszanowanie prawa do rokowań zbiorowych prowadzonych przez związki zawodowe w celu wynegocjowania lepszych płac i warunków dla pracowników oraz podniesienia ustawowych płac minimalnych do poziomu zapewniającego co najmniej przyzwoity standard życia. Odpowiednie płace minimalne i silne negocjacje zbiorowe są nie tylko dobre dla ludzi, ale bez wątpienia są również dobre dla gospodarki”.

-To, że do związkowców, dołączają teraz ze swym apelem ekonomiści stanowi ważny sygnał dla instytucji unijnych i państw członkowskich, że inicjatywa europejskiej płacy minimalnej połączona ze wzmocnieniem rokowań zbiorowych ma sens i jest potrzebna –komentuje Sławomir Adamczyk, szef Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK. –Ta propozycja  jest prawidłową reakcją na obserwowane w wielu państwach, łącznie z Polską, zjawisko spadku udziału płac w PKB –dodaje ekspert.

Poniżej list i jego sygnatariusze.

Wyższe ustawowe płace minimalne i silniejsze negocjacje zbiorowe są korzystne dla gospodarki

Wychodzenie z kryzysu gospodarczego musi opierać się na wzroście płac. Wyższe płace minimalne i silniejsze negocjacje zbiorowe muszą być podstawowymi elementami silnego, sprawiedliwego i trwałego ożywienia gospodarczego.

W październiku 2020 r. Komisja Europejska opublikowała swój wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w historii UE przedstawiono projekt przepisów, który wyraźnie zmierza nie tylko do znacznego podniesienia płacy minimalnej w Europie, ale także do wzmocnienia negocjacji zbiorowych.

Projekt ten stanowi zmianę paradygmatu. Jeszcze nie tak dawno temu Komisja w zasadzie odrzucała adekwatne płace minimalne i silne negocjacje zbiorowe jako bariery dla funkcjonowania wolnego rynku, argumentując, że mają one negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i poziom zatrudnienia.

 Co znamienne, po wybuchu ostatniego poważnego kryzysu gospodarczego w latach 2008/2009 Unia Europejska wywarła znaczny wpływ na wiele krajów, nakłaniając je do zamrożenia lub nawet obniżenia płac minimalnych i osłabienia rokowań zbiorowych.

Proponowana dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych ma na celu osiągnięcie dokładnie odwrotnego celu: odpowiednie płace minimalne i silne negocjacje zbiorowe mają zapewnić, że pracownicy będą mogli godnie żyć z tego co zarabiają. Jak można się spodziewać, wiele osób nadal twierdzi, że wzrost płacy minimalnej przedłuża kryzys, jest zbyt kosztowny dla firm i kosztuje tysiące miejsc pracy. Krótko mówiąc, stare argumenty wskazujące, że wzrost płacy minimalnej jest zły dla gospodarki.

W rzeczywistości doświadczenia z całego świata pokazują, że jest dokładnie odwrotnie: odpowiednie płace minimalne są niezbędne dla ożywienia gospodarczego. Jeśli poprzedni kryzys dał nam jedną lekcję, to jest nią to, że oszczędności i zamrożenie płac nie są sposobem na wyjście z kryzysu. Odpowiednie płace minimalne, jak zaproponowano w Dyrektywie poprawiłyby wynagrodzenia ponad 25 milionów pracowników w UE, którzy obecnie zarabiają minimalną płacę. Wielu z tych 25 milionów pracowników to tak zwani pracownicy "niezbędni" (essential workers), którzy zapewnili dalsze funkcjonowanie naszych społeczeństw w czasie pandemii wirusa Covid-19. Oczywiście pracownicy ci zasługują na nasz aplauz i wdzięczność -ale bardziej niż na to, zasługują na odpowiednie wynagrodzenie co można uzyskać poprzez adekwatną płacę minimalną i negocjacje zbiorowe.

Istnieją różne kanały, za pomocą których adekwatne płace minimalne mogą wzmocnić gospodarkę: więcej pieniędzy na konsumpcję w kieszeniach pracowników o niskich płacach wyzwala większe inwestycje, a zatem zwiększa zagregowany popyt, wzrost gospodarczy, produktywność, a tym samym ogólne zatrudnienie. Ponieważ płace minimalne mają istotny efekt sygnalizacyjny dla ogólnego rozwoju płac, wpływ zwiększonych płac minimalnych ma pozytywny wpływ na zagregowany popyt co z kolei jeszcze bardziej wzmocni silniejszy ogólny wzrost płac. Korzyści odniosłyby również budżety publiczne: wzrost płacy minimalnej oznacza, że państwa muszą wydawać mniej na uzupełnianie niewystarczających wynagrodzeń za pomocą ulg podatkowych i zasiłków socjalnych dla pracujących. Pobudzenie zagregowanego popytu pomaga ponadto państwom generować więcej dochodów z podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

W świetle wyzwań gospodarczych i społecznych, jakie niesie ze sobą pandemia Covid-19, oraz trudnej drogi do ożywienia gospodarczego, która jest przed nami, niezwykle ważne jest, aby odpowiednie płace minimalne i silne negocjacje zbiorowe były uznane i promowane jako kluczowe elementy każdej strategii naprawy gospodarczej. Proponowana dyrektywa jest krokiem we właściwym kierunku, ale potrzebne są bardziej zdecydowane środki, aby zagwarantować poszanowanie prawa do rokowań zbiorowych dla związków zawodowych w celu wynegocjowania lepszych płac i warunków dla pracowników oraz podniesienia ustawowej płacy minimalnej do poziomu zapewniającego co najmniej godny poziom życia. Odpowiednie płace minimalne i silne negocjacje zbiorowe są nie tylko dobre dla ludzi, ale bez wątpienia są również dobre dla gospodarki.

Lista sygnatariuszy:

-        Prof. Mariana Mazzucato, Profesor w dziedzinie ekonomii innowacji i wartości publicznej, Dyrektor założycielski, Instytut Innowacji i Celu Publicznego (IIPP), University College London (UCL), Włochy/Wielka Brytania

-        Prof. Thomas Piketty, profesor EHESS i Paris School of Economics, współdyrektor, World Inequality Lab/World Inequality Database, Francja

-        Prof. Sebastian Dullien, dyrektor ds. badań, Instytut Polityki Makroekonomicznej, IMK, Hans-BöcklerStiftung, profesor ekonomii międzynarodowej, HTW Berlin - Uniwersytet Nauk Stosowanych, Niemcy

-        Prof. Paul De Grauwe, John Paulson Chair in European Political Economy, Instytut Europejski, London School of Economics, Belgia/Wielka Brytania

-        Prof. Thorsten Schulten, kierownik Archiwum Układów Zbiorowych Pracy i Badań Gospodarczych i Społecznych, WSI, Fundacja Hansa Böcklera,  profesor honorowy na Uniwersytecie w Tybindze, Niemcy

-         Lord Meghnad Desai, ekonomista, Izba Lordów, Wielka Brytania

-         Michel Husson, Ekonomista, IRES, Francja

-        Prof. Ozlem Onaran, profesor ekonomii, współdyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Zarządzanie, Finanse i Odpowiedzialność, Uniwersytet Greenwich, Wielka Brytania

-         Prof. Mario Pianta, profesor polityki gospodarczej, Scuola Normale Superiore, Florencja, Włochy

-        Prof. Julie Froud, Uniwersytet w Manchesterze, profesor innowacji finansowych, jest członkiem grupy tematycznej "Organizacje i społeczeństwo" w dziale "Ludzie, zarządzanie i organizacje" MBS, UK. w MBS, Wielka Brytania

-        Dr Dirk Ehnts, ekonomista, Uniwersytet Techniczny w Chemnitz, Niemcy

-        Dr Tom McDonnell, współdyrektor, Nevin Economic Research Institute, Dublin, Irlandia

-        Dr Philipp Heimberger, Ekonomista, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Austria

-        Dr Dario Guarascio, Wydział Ekonomii i Prawa - Uniwersytet Sapienza w Rzymie, Włochy

-        Dr Christos Pierros, badacz podoktorski, Uniwersytet Ateński i starszy badacz INE GSEE, Grecja

-        Dr Jorge Uxó, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Kastylii-La Mancha, Hiszpania

-        Dr Angelo Salento, profesor nadzwyczajny socjologii ekonomicznej i socjologii pracy, Uniwersytet w Salento, Włochy.

bs

Czytaj całość...

Szczyt Społeczny w Porto zakończony

Negocjacje zbiorowe i sprawiedliwe warunki pracy kluczem do odbudowy Unii Europejskiej po pandemii

Filar praw socjalnych głównym tematem Szczytu Społecznego w Porto

Suwalscy strażacy dołączyli do Solidarności!

Strażacy z KM PSP w Suwałkach zdecydowali się o dołączeniu do NSZZ „Solidarność”.

Na początku marca związkowcy z Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w składzie: Maciej Łozowski (Przewodniczący MPSP NSZZ „Solidarność”), Adam Waszkiewicz (Wiceprzewodniczący MPSP NSZZ „Solidarność”), Marcin Czeszkiewicz (Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy PSP w Sejnach), Piotr Leszczyński (Wiceprzewodniczący OM NSZZ „Solidarność” przy PSP w Sejnach) oraz przedstawiciele suwalskich strażaków spotkali się z Komendantem Miejskim PSP w Suwałkach bryg. mgr. inż. Arkadiuszem Buchowskim. W czasie spotkania obie strony przedstawiły intencje co do dalszej współpracy.

W najbliższym czasie, jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, zostanie zorganizowane zebranie dla ogółu załogi suwalskiej komendy.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

Czytaj całość...

Strażacy z Sosnowca postawili na „Solidarność”

Świąteczne rabaty dla posiadaczy Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej

Animex Ełk potroił uzwiązkowienie!

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.