Menu

Piotr Duda na Kongresie Sekretariatu Transportowców NSZZ „S”: Zawsze płyniemy pod prąd

  • Kategoria: Kraj
– Ochrona działaczy związkowych to był mój priorytet. Musimy wreszcie zrobić coś dla siebie, dla Solidarności – mówił Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, podczas XVIII Kongresu Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”.
 
– Po półrocznych rozmowach z rządem na temat postulatów Solidarności podczas ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Spale podjęliśmy decyzję, że jest zgoda na podpisanie porozumienia – powiedział Piotr Duda. Przedstawił także kwestie, które znajdą się w porozumieniu z rządem.
 
Ochrona działaczy związkowych to priorytet
Ochrona działaczy związkowych to był mój priorytet. Musimy wreszcie zrobić coś dla siebie, dla Solidarności. Najwięcej roszczeń w stosunku do Związku płynie od osób, które nie są jego członkami. Dlatego powinniśmy zadbać przede wszystkim o nasz Związek. Jeśli podpiszemy porozumienie, to wreszcie wejdzie faktyczna, a nie teoretyczna ochrona działaczy związkowych. Dziś Konstytucja zapewnia wolność zrzeszania, a faktycznie codziennie są zwalniani przewodniczący w zakładach pracy. Po podpisaniu porozumienia z rządem będzie pilna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli działacz związkowy zostanie zwolniony, to do wyroku on dalej będzie pracował, jeśli będzie takie zabezpieczenie sądowe. Dzięki temu rozwiązaniu pracodawcy też nie będą przeciągali tych spraw, a przede wszystkim art. 52 nie będzie nadużywany. To jest bardzo ważne. My nie chcemy się chować za immunitety związkowe. Chcemy szczególnej ochrony, ale faktycznej, a nie teoretycznej – zaznaczył przewodniczący.
 
– Wychodzimy też naprzeciw potrzebom pracowników. Jeżeli w Sądzie Pracy wygra on w pierwszej instancji, to wróci do swojego miejsca pracy – dodał Piotr Duda.
 
– W porozumieniu znajdzie się także zapis o niewygaszaniu emerytur pomostowych. To ważne dla osób pracujących w warunkach uciążliwych. Wyrzuciliśmy już dodatki za pracę w godzinach nocnych, stażowe i funkcyjne. Teraz pora na ostatni dodatek. Jeśli tak będzie, sprawę minimalnego wynagrodzenia będziemy mieli domkniętą – powiedział Piotr Duda. – Kolejny aspekt dotyczący pracowników to wysokość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Obecnie jest zamrożony na poziomie z 2019 roku. Jeśli podpiszemy porozumienie, podstawą ZFŚS będzie ostatnie półrocze 2021 roku, a na rok 2024 wyliczane będzie z całości 2022 roku – dodał.
 
„Związek jest skuteczny”
 
Piotr Duda wspomniał także o polityce międzynarodowej Związku, m.in. o tym, jak ważna jest dyrektywa o adekwatnych minimalnych wynagrodzeniach i rokowaniach zbiorowych. 
 
Na poziomie EKZZ i MKZZ i naszej współpracy z wolnymi związkami z Ukrainy i Białorusi pokazujemy, że nasz Związek jest skuteczny. Podczas ostatniego Kongresu EKZZ głosowaliśmy przeciw zapisom o religii klimatycznej. Mówią o sprawiedliwej transformacji, a nam chcą zamykać kopalnie i elektrownie. To jest sprawiedliwa transformacja? My nie jesteśmy przeciwko ekologii. Ale nie żyjemy w bańce. Widzimy, jaka jest emisja CO2 za naszą wschodnią granicą. ETS to rynek spekulacyjny. My jako Polska potrzebujemy czasu, którego Unia Europejska nie chce nam dać. Zawsze płyniemy pod prąd. Nigdy z nurtem. Jesteśmy związkiem zawodowym NSZZ „Solidarność”. Dlatego dziękuję, że wam się jeszcze chce – powiedział Piotr Duda do zebranych.
 
Podsumowanie
Piotr Duda pogratulował też wyboru na kadencję 2023–2028 przewodniczącemu Sekretariatu oraz przewodniczącym poszczególnych Sekcji w nim zrzeszonych. Podsumował także mijającą kadencję.
 
Gdy pięć lat temu w Częstochowie przyjmowaliśmy uchwałę programową, nie przypuszczaliśmy, że trzeba będzie ją odłożyć na bok, a zająć się problemami bieżącymi. Niedługo później bowiem wybuchła pandemia. Wówczas wiedzieliśmy jedno, że nie możemy pozwolić na to, żeby ten kryzys był wykorzystywany przez pracodawców do liberalizowania Kodeksu pracy – powiedział Piotr Duda.
 
Opowiedział o rozwiązaniach, które wówczas udało się wprowadzić.
 
Wspomniał także o działaniach Solidarności po wybuchu wojny na Ukrainie. – Uświadomiliśmy sobie wówczas, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Uzmysłowiliśmy sobie, że nasi sąsiedzi przeżywają dramat. 
 
Przewodniczący opowiedział o działaniach, jakie podejmowała Solidarność, ale również poszczególni jej członkowie, by pomóc Ukraińcom. Mówił także o swoich osobistych doświadczeniach z ubiegłorocznej wizyty w Kijowie, Irpieniu, Buczy i Czernichowie. Wspomniał o staraniach prowadzonych przez Solidarność, by z międzynarodowych struktur związkowych wykluczyć rosyjskie związki zawodowe. Przewodniczący opowiadał także o kontaktach z niezależnymi związkami zawodowymi na Białorusi.
 
W dyskusji, którą przeprowadzono po wystąpieniu przewodniczącego, poruszano tematy postulatów Solidarności, a także problemów poszczególnych branż, których przedstawiciele zrzeszeni są w Sekretariacie Transportowców.
 
źródło. www.tysol.pl
 
 
 
Czytaj całość...

Piotr Duda: Po ponad pół roku trudnych rozmów i negocjacji mogę powiedzieć - mamy to!

W Spale rozpoczęło się posiedzenie Komisji Krajowej

Piotr Duda: Nasze rozmowy z rządem zostały poszerzone o liczne postulaty

Co dalej z Browarem Leżajsk i podwyżkami w instytucjach kultury?

2 czerwca odbyło się ostatnie, w kadencji 2018-2023, posiedzenie członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, na którym poruszono temat likwidacji Browaru Leżajsk, podwyżek w tamtejszych instytucjach kultury i urzędzie wojewódzkim.
 
Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu w mijającej kadencji oraz dokumenty na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego z propozycjami dotyczącymi m.in. klucza wyborczego z wykazem okręgów i przypadających im ilości miejsc mandatowych do Zarządu Regionu na kadencję 2023–2028.
 
Andrzej Filipczyk, przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej, podsumował kampanię wyborczą, informując m.in., że na 169 organizacji związkowych 146 przeprowadziło wybory w swoich strukturach. Związkowcy łącznie wybrali 164 delegatów, którzy będą ich reprezentować 17 czerwca na XI Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” i wybiorą m.in. władze regionalne na kadencję 2023–2028.
 
Roman Jakim, przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przedstawił informacje z bieżących prac Prezydium ZR i obrad Komisji Krajowej w Spale, na których m.in. podsumowano negocjacje z rządem RP ws. postulatów NSZZ „Solidarność”.
 
Tradycyjnym punktem obrad ZR są informacje o sytuacji w zakładach pracy i działalności NSZZ „Solidarność”, które przedstawiają przewodniczący organizacji związkowych.
 
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Łukasz Rzepka poinformował, że pomimo licznych wystąpień i stanowisk kierowanych przez Komisję Zakładową między innymi do Prezesa Rady Ministrów i Parlamentarzystów, a także mocnego stanowiska Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” niesprawiedliwy i krzywdzący podział środków na podwyżki w urzędach wojewódzkich nie został zmieniony. W efekcie w części urzędów wojewódzkich – zwłaszcza z zachodniej Polski – na satysfakcjonujące podwyżki mogli liczyć wszyscy pracownicy, a w pozostałych, tak jak np. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, niewielką regulacją wynagrodzeń można było objąć tylko część pracowników.
 
Realizując konsekwentnie działania zmierzające do zwiększenia już przyznanej puli środków na regulację wynagrodzeń w PUW w Rzeszowie, Komisja Zakładowa podjęła decyzję o przedstawieniu Pracodawcy żądań płacowych w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Muzeum-Zamek w Łańcucie Bożena Lauzer poinformowała, że pracownicy Instytucji Kultury Województwa Podkarpackiego wciąż nie mogą doczekać się podwyżek, choć Organizator w korespondencji zapewnia, że „sprawa podwyżek jest obecnie rozpatrywana systemowo w odniesieniu do wszystkich instytucji kultury. Aktualnie zebraliśmy informacje dotyczące wynagrodzeń za pierwszy kwartał bieżącego roku. Na podstawie analizy tych danych przygotowana zostanie propozycja podziału środków”.
 
Przewodnicząca podkreśliła, że poza wymianą korespondencji i kurtuazyjnymi spotkaniami ruchów w sprawie podwyżek nie ma, a wynagrodzenia pracowników kultury spłaszczają się z miesiąca na miesiąc.
 
Przewodniczący „S” w Zapel Boguchwała Marek Czech poinformował o 10-procentowych podwyżkach dla pracowników i staraniach, by zakład został wpisany na listę przedsiębiorstw energochłonnych i objęty pomocą państwa w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu.
 
Z informacji przekazanych telefonicznie przez Jana Hałasia, przewodniczącego „S” w Browarze Leżajsk, wynika, że związki zawodowe negocjują z właścicielem odszkodowania dla pracowników w związku z likwidacją zakładu.
 
Na zakończenie obrad przewodniczący ZR podziękował ustępującym Członkom ZR za pracę i zaangażowanie na rzecz Związku, wręczając pamiątkowe publikacje książkowe.
 
 
źródło: tysol.pl
 
 
 
Czytaj całość...

Sebastian Gawronek nowym przewodniczącego ZR Bydgoskiego

Bernard Niemiec przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "S"

Papieski Festyn Rodzinny w Elblągu

Funkcjonariusze SW z Solidarności oddali krew w ramach akcji „Podaruj życie”

Akcję pod hasłem „Podaruj życie” mundurowi zorganizowali już po raz trzeci.
 
Kilkudziesięciu członków OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Opolskiego z/s w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oddało w piątek 2 czerwca honorowo krew.
 
Akcję pod hasłem „Podaruj życie” mundurowi zorganizowali już po raz trzeci.
 
– W akcji oddawania krwi uczestniczymy wspólnie ze związkowcami z Zakładu Karnego już po raz trzeci z rzędu, więc możemy już mówić o tym wydarzeniu w kontekście dobrej tradycji – powiedział przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy oraz Pracowników Policji Województwa Opolskiego Krzysztof Potaczek.
 
 
źródło: NSZZ "Solidarność" Region Śląsk Opolski
Czytaj całość...

Zdzisław Jasiński obejmuje funkcję przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”

WZD Małopolskiej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność"

I zawody strzeleckie w woj. małopolskim za nami

111 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy

5 czerwca oficjalnie rozpoczęła się 111. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy organizowana przez Międzynarodową Organizację Pracy. To jedno z najważniejszych wydarzeń świata pracy podczas którego, w duchu dialogu społecznego, najtrudniejsze sprawy świata pracy rozpatrywane są przez przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników.
 
Sytuacja w której znalazł się świat, spustoszenie jakie na rynkach pracy wywołał COVID-19, spadek poziomu życia, zmiany klimatyczne powodujące to, iż mieszkańcy obszarów nimi objętych muszą opuszczać swoje domy w poszukiwaniu pracy i nowego miejsca do życia, zmiany technologiczne i ich wpływ na sposób wykonywania pracy, konieczność dostosowania standardów pracy do zmieniających się okoliczności sprawiły, iż w tym roku program konferencji jest bardzo bogaty, a partnerzy społeczni w ramach różnych komitetów tematycznych mają wiele spraw do omówienia. Komitet ds. finansowych będzie rozpatrywał i przyjmował budżet na lata 2024 i 2025, a stały Komitet do spraw różnych bardzo ważną kwestię, a mianowicie w ramach art. 33 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy zastosowanie sankcji wobec Białorusi za uporczywe (od ok. 20 lat) niestosowanie się do standardów MOP oraz niewykonywanie zaleceń Komitetu Ekspertów.
 
Do stałych elementów Konferencji, należy praca Komitetu ds. Stosowania Standardów. Rozpatruje on przypadki państw, które nie przestrzegają i nie stosują w praktyce ratyfikowanych przez siebie konwencji MOP. W tym roku, po kilkuletniej przerwie, rozpatrywane będą 24 sprawy, w tym z krajów europejskich, m.in. sprawy Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii. 
 
W tym roku pracują również dodatkowe komitety techniczne: 
1. Okresowy Komitet ds. Ochrony Pracy – w dniach 5-6 czerwca odbędzie ogólną dyskusję na posiedzeniu plenarnym w oparciu o Raport V – Nie zostawiając nikogo w tyle: Budowanie ochrony pracy sprzyjającej włączeniu społecznemu w zmieniającym się świecie pracy, a w dniach 8-9 czerwca zajmie się przygotowaniem projektu dokumentu końcowego (konkluzji) Komitetu przez grupę redakcyjną.
2. Komitet ustanawiający standardy w sprawie praktyk zawodowych – będzie kontynuował zeszłoroczną dyskusję na temat praktyk zawodowych w celu ustanowienia nowego międzynarodowego standardu pracy w formie Zalecenia.
3. Ogólny Komitet Dyskusyjny ds. Sprawiedliwej Transformacji – który będzie pracował w trzech etapach:
5-6 czerwca: Ogólna dyskusja na posiedzeniu plenarnym na podstawie raportu VI – Osiągnięcie sprawiedliwej transformacji w kierunku zrównoważonych środowiskowo gospodarek i społeczeństw dla wszystkich oraz na temat punktów do dyskusji. 
8-9 czerwca: Przygotowanie projektu dokumentu końcowego (konkluzji) Komitetu przez grupę redakcyjną. 
12-14 czerwca: Dyskusja nad poprawkami do projektu konkluzji na posiedzeniu plenarnym Komisji. 
Oczekuje się, że na ostatnim posiedzeniu Komitet przyjmie dokument końcowy (konkluzje), który zostanie przedłożony na posiedzeniu plenarnym Konferencji do przyjęcia w czwartek 15 czerwca lub piątek 16 czerwca. 
 
Ponadto planowane jest przyjęcie Konwencji i Zalecenia dotyczących częściowej rewizji 15 międzynarodowych instrumentów pracy po tym jak konwencje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały w zeszłym roku zaliczone do tzw. konwencji zasadniczych MOP oraz uchylenie jednej międzynarodowej konwencji o pracy i wycofanie czterech Konwencji, jednego Protokołu i 18 Zaleceń dotyczących pracy na morzu. 
 
ek, kb
Czytaj całość...

Piotr Łusiewicz z "S" został członkiem Grupy negocjacyjnej IndustriALL Europe

XV Kongres EKZZ. Delegaci wypełnili pocztówki w obronie działaczy białoruskich wolnych związków zawodowych

Esther Lynch nową Sekretarz Generalną EKZZ

Nowe organizacje związkowe w Regionie Podlaskim

W Nadleśnictwie Hajnówka oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku powstały nowe organizacje zakładowe, a w Podlaskim Instytucie Kultury reaktywowano istniejącą strukturę NSZZ „Solidarność”.
 
Dobre informacje przekazała podlaska Solidarność, zapewniając: „Cieszymy się bardzo, że zostaliśmy obdarzeni zaufaniem przez kolejne grupy pracowników, którzy w naszych szeregach chcą solidarnie i aktywnie działać na rzecz godnych warunków pracy w swoich miejscach pracy. Gratulujemy i życzymy powodzenia w działalności związkowej”!
 
Warto się zrzeszać
Solidarność przypomina, że zgodnie z przepisem art. 25 [1] ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami. Jednak, aby założyć organizację związkową, wystarczą tylko 3 osoby.
 
Najlepszym sposobem, aby poprawić swoje warunki pracy, jest zachęcenie jak największej ilości kolegów z pracy do dołączenia do NSZZ „Solidarność”. Im więcej członków Związku będzie w twoim miejscu pracy, tym większy wpływ będziecie mieli na warunki pracy i wysokość zarobków.
 
Region Podlaski NSZZ "Solidarność"
Czytaj całość...

Powstała Sekcja Młodych "Solidarności" w Regionie Środkowo-Wschodnim NSZZ "S"

W firmie Eko-Okna w Kornicach powstała Solidarność

„Solidarność” skuteczna także w małych firmach

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.