Menu

„Sztorm doskonały” – o energii na Narodowej Radzie Rozwoju

  • Kategoria: Kraj
– Założenia Sprawiedliwej Transformacji, obecnie, w sytuacji faktycznej próby, pozostają sloganem. Również wskutek chybionej i jednostronnej polityki klimatycznej UE, a przecież jako Solidarność domagamy się jedynie równego traktowania wszystkich nośników energii – mówił podczas spotkania Robert Szewczyk, członek NRR z ramienia Solidarności.
 
Kolejne spotkanie Narodowej Rady Rozwoju ds. Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych odbyło się w Warszawie 28 września. Pod przewodnictwem prezydenta RP wzięli w nim udział premier Mateusz Morawiecki oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. NSZZ „Solidarność” reprezentuje w tym gremium Robert Szewczyk, koordynator ds. polityki klimatycznej Związku.
 
Tematyka spotkania była oczywista: niestabilność rynków energii, wielki wzrost cen wszystkich jej nośników przed sezonem zimowym, krajowe trudności w dystrybucji i pozyskiwaniu energii – a wszystko to w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i w warunkach gospodarki de facto wojennej.
 
Przed nami trudny okres: Mateusz Morawiecki użył sformułowania „sztorm doskonały” – wszystkie czynniki są nie tylko negatywne (inflacja, ceny energii, niestabilność polityczna, bezwład UE, wojna na wschodzie), ale jeszcze wzmacniają się wzajemnie.
 
Zdaniem prezydenta wojna nie zakończy się w najbliższym okresie, a może nawet będzie trwać w formie pełzającej przez lata. Niestety, o ile z tej sytuacji zdają sobie sprawę kraje Europy Środkowo-Wschodniej (kraje zasadniczo frontowe), to im bardziej na Zachód, tym te obciążenia traktowane są w kategoriach niemal wyłącznie ekonomicznych.
 
Zarówno prezydent, jak i premier podkreślali skuteczne i wyprzedzające działania Polski na tym polu – terminal gazowy w Świnoujściu, uruchomiony Baltic Pipe oraz interkonektor między Polską a Litwą (port w Kłajpedzie) pozwalają spokojniej myśleć o dostawach gazu i ropy.
 
Jak wskazywała minister Anna Moskwa, faktycznym problemem jest import węgla – nawet nie wskutek wysokich cen co bardziej trudności logistycznych (wąskie gardła transportu), mówiła też o braku wsparcia ze strony innych państw UE w kwestii ETS.
 
Uczestnicy spotkania – członkowie Rady – prezentowali swoje stanowiska oraz propozycje rozwiązań i koniecznych działań w tym obszarze. Przedstawiciel „S” w swojej wypowiedzi nawiązał do niedawnego listu adresowanego do Ursuli von der Leyen, szefowej KE, w którym m.in. ponownie piszemy o konieczności zawieszenia ETS, jego głębokiej rewizji i reformy, gdyż w obecnej swojej formie stanowi on duże obciążenie zarówno dla przemysłu, producentów energii, jak i końcowych odbiorców. Obecnie ETS przestał być instrumentem mobilizującym do transformacji energetycznej (takie były założenia wyjściowe), a stał się spekulacyjnym, oderwanym od realiów ekonomicznych instrumentem finansowym poza kontrolą UE, zawyżającym ceny energii o co najmniej 30%. Bez położenia kresu ETS w obecnej formie każda krajowa inicjatywa w zakresie dostępności energii i walki z ubóstwem energetycznym będzie torpedowana.
 
– Na Konferencji Klimatycznej w Katowicach w 2018 r. przyjęte zostały założenia Sprawiedliwej Transformacji – obecnie w sytuacji faktycznej próby pozostają sloganem – również wskutek chybionej i jednostronnej polityki klimatycznej UE, a przecież domagamy się jedynie równego traktowania wszystkich nośników energii – mówił podczas spotkania Robert Szewczyk.
 
ml / kk
Czytaj całość...

Stanowisko Solidarności – Główne problemy to energia, wynagrodzenia i emerytury stażowe

Dzisiejsze spotkanie oznacza, że jest dialog między stroną społeczną a rządem

Z przedstawicielami rządu będziemy rozmawiać przede wszystkim o zakładach energochłonnych

Pracownicy MPK zdecydowali o strajku

28 września w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym odbyło się referendum strajkowe. W głosowaniu wzięło udział 479 pracowników MPK (75,1 procent), jeden głos został uznany za nieważny. Za strajkiem opowiedziało się 367 osób, przeciwko było 111.
 
Termin strajku jeszcze nie jest znany. Referendum zorganizowano na skutek braku porozumienia dotyczącego podwyżek wynagrodzeń. Związkowcy domagają się spełnienia trzech postulatów: podniesienia stawki dla osób najkrócej pracujących w spółce, które zarabiają najniższą krajową oraz utrzymania wysokości premii na tym samym poziomie co w poprzednich latach. Dwa pierwsze postulaty zarząd firmy jest skłonny zrealizować. Kością niezgody jest żądanie podwyżki w wysokości 500 zł doliczonej do podstawy wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 września. Pracodawca zgadza się na taki wzrost płac, ale chce by podwyżka ta była w formie dodatku i obowiązywała od 1 października.
 
Michał Białogłowski przewodniczący NSZZ „Solidarność” w MPK Rzeszów podkreśla, że rozmowy z władzami spółki oraz prezydentem Fijołkiem trwają od dawna. – Mając w ręku wynik referendum będziemy chcieli jeszcze rozmawiać o podwyżkach, nie będziemy od razu przystępować do strajku. To czego żądamy to po prostu wyrównanie stopnia inflacji – uważa przewodniczący „S”.
 
Region Rzeszowski NSZZ "Solidarność" / kk
Czytaj całość...

Odszedł Idzi Gagatek - legenda wałbrzyskiej "Solidarności"

„S” wywalczyła dodatek inflacyjny dla pracowników Sandvika

11 listopada wystartuje 7. Lubelski Bieg Niepodległości

Kolejne porozumienie płacowe w Yazaki w Mikołowie

Druga część tegorocznej podwyżki stawek zasadniczych wynosi 400 zł. miesięcznie. Jest to o sto złotych więcej niż początkowo ustalono i jest równa dla całej załogi. Wynegocjowane przez "Solidarność" podwyżki będą obowiązywać od najbliższej wypłaty, dodatkowo każdy otrzyma wyrównanie wynagrodzeń za lipiec i sierpień tego roku.
 
Porozumienie dotyczące wzrostu płac przedstawiciele „S” podpisali z pracodawcą 28 września 2022 r. Razem z pierwszą - styczniową - częścią podwyżki stawki zasadniczej wzrosły w tym roku co najmniej o 700 zł. miesięcznie, zaś na najniższych kategoriach zaszeregowania - jeszcze więcej. 
Obecnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze (bez premii) na produkcji to 3750 zł, czyli sporo więcej od mającej obowiązywać od stycznia przyszłego roku płacy minimalnej (3 490 zł) -  mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca „Solidarności” w mikołowskiej spółce.
 
Tegoroczne podwyżki stawek zasadniczych powodują, że wzrost wynagrodzeń 91 proc. pracowników tego zakładu jest wyższa od obecnego wskaźnika inflacji 16,1 proc. rok do roku), zaś znaczna większość załogi - w tym zwłaszcza pracowników produkcyjnych - zarabia więcej o co najmniej 20 proc. niż przed rokiem.
 
W porozumieniu płacowym ustalono, że kolejna, zbiorowa podwyżka stawek zasadniczych obowiązywać będzie od 1 lipca 2023 roku. Ponadto wśród postanowień porozumienia jest przewidziana możliwość jednorazowego zwiększenia w tym roku premii z okazji Bożego Narodzenia. Ma zostać to ustalone podczas oddzielnych negocjacji, do kończ listopada 2022 r. 
 
Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie produkuje samochodowe wiązki elektryczne. Zakład zatrudnia ok. 680 osób. Do „Solidarności” należy ponad połowa pracowników firmy.
 
kk
 
 
Czytaj całość...

Energia może być dużo tańsza. Rząd realizuje postulat śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”

W PGG podpisano porozumienie

Protest w MAN BUS w Starachowicach!

#RatifyC190 – związki zawodowe w walce o pracę wolną od przemocy i molestowania

W 2019 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjęła konwencję C190 oraz rekomendację R206, które odnoszą się do zwalczania przemocy i molestowania w miejscu pracy, w tym zwracając szczególną uwagę na przemoc i molestowanie ze względu na płeć.
 
By zwiększyć świadomość społeczną, zapewnić szeroką ratyfikację i skuteczne wdrożenie C190 i R206 Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych prowadzi od dłuższego czasu kampanię #RatifyC190. Jako jej część MKZZ udostępniło w ostatnim czasie nowe badanie, które zostało przeprowadzone wśród 107 związków zawodowych stowarzyszonych w MKZZ pochodzących z 70 różnych krajów.
 
W raporcie od MKZZ opisującym przeprowadzone badanie możemy dowiedzieć się m.in., że.: 
- W wyniku pandemii COVID-19 przemoc i molestowanie w ostatnich latach wzrosły,
- 97% związków zawodowych, które brały udział w badaniu, pracowało nad zabezpieczeniem ratyfikacji i wdrożenia konwencji C190,
- 50 krajów do 2023 roku planuje ratyfikować konwencję a na chwilę obecną już 20 krajów zakończyło ten proces,
- 91% badanych związków zawodowych prowadzi dialog społeczny w celu dostosowania C190 do krajowych przepisów i polityk, a 67% wynegocjowało polityki dotyczące miejsca pracy lub układy zbiorowe.
 
W wynikach przedstawionych w raporcie można bardzo szybko i łatwo zaobserwować chęć wyeliminowania tych poważnych problemów, jakimi są przemoc i molestowanie w pracy oraz coraz większą mobilizację i wzmacnianie działań związków zawodowych w tym kierunku. Zdecydowanie dają one nadzieję do uzyskania prawidłowych warunków pracy dla każdej osoby, niezależnie jakiej jest płci.
 
ik
 
Czytaj całość...

Unijne regulacje ws. płacy minimalnej po myśli "Solidarności". Piotr Duda - to nasz duży sukces!

Podpisz petycję dotycząca pracy poprzez platformy internetowe

Projekt rozporządzenia SMEI a prawo do strajku. EKZZ kieruje list do Komisji Europejskiej

Dobre zmiany w prawie pracy

Umowy o pracę od 2023 roku ulegną zmianie. Wynika to z zaakceptowania postulatów NSZZ”S”, jak również z dyrektyw unijnych, które mają być zaimplementowane do prawa krajowego od 1 stycznia 2023 r.
 
W przypadku umów o pracę na okres próbny zmieniony będzie czas ich trwania. Zostanie on uzależniony od rodzaju umowy, jaką pracodawca ma zamiar zawrzeć z pracownikiem po zakończeniu okresu próbnego:
1) Okres próbny nie będzie mógł trwać dłużej niż miesiąc jeśli pracodawca po jego zakończeniu zamierza zawrzeć umowę o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy.
2) Dla umowy o pracę na czas określony między 6 a 12 miesięcy okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż 2 miesiące. W obu powyższych przypadkach omawiany termin będzie mógł być wydłużony o miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem świadczonej pracy.
3) Jeśli pracodawca będzie chciał zawrzeć umowę na czas określony dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony, to okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż na 3 miesiące.
 
Ważną nowością będzie też zrównanie na wielu płaszczyznach umów zawieranych na czas określony z tymi na czas nieokreślony.
Wprowadzony zostanie obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony przez pracodawcę. Do tej pory obowiązek taki występował jedynie w przypadku umów na czas nieokreślony.
Ponadto pracodawca będzie musiał zawiadomić organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy na czas określony. Niedotrzymanie któregoś z wymienionych obowiązków będzie skutkować przywróceniem pracownika do pracy.
 
Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie nowego rodzaju wniosku dla pracowników. Będą oni mogli zwrócić się do pracodawcy o zmianę formy zatrudnienia. Jedynym warunkiem, który musi spełnić pracownik, aby móc złożyć taki wniosek, jest zatrudnienie powyżej 6 miesięcy.
Pracodawca będzie miał obowiązek odpowiedzi na każdy taki wniosek oraz uzasadnić ewentualną odmowę. Wniosek o zmianę formy zatrudnienia nie może też być przyczyną zerwania umowy z pracownikiem.
 
Region Toruńsko-Włocławski NSZZ "Solidarność" / kk
 
Czytaj całość...

„Solidarność” w Cobra Europe ma już rok

Zawarto porozumienie płacowe obejmujące pracowników Powiatu Zielonogórskiego

Pomóżmy poszkodowanym w pożarze

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.