Menu

Stanowisko VIII KZD nr 5/1996 ws. sytuacji w Operze Wrocławskiej

Pracownicy  Opery  Wrocławskiej  ponad  100 dni strajkowali nie  tyle  o  swoje  zarobki,  ile  o właściwe zarządzanie sferą kultury.  Podpisane  porozumienie  i podjęte oficjalne działania przyznały w pełni rację strajkującym. Obecnie pracownicy biorący udział  w  strajku  oraz członkowie NSZZ "Solidarność" spotykają się  z najcięższymi represjami, ze zwolnieniem z pracy włącznie.

Działania   Dyrekcji   Opery  wymierzone  są  również  przeciwko członkom Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" wzywa wszystkich odpowiedzialnych  za  ten  stan  rzeczy, a w szczególności Urząd Rady   Ministrów,   Ministra   Kultury   i   Sztuki  i  Wojewodę Wrocławskiego  do  zobowiązania  dyrektora  Opery  Wrocławskiej, Ewy   Michnik,   do   natychmiastowego  powstrzymania  represji, naprawienia  wyrządzonych  szkód  i  respektowania  porozumienia podpisanego z Komitetem Strajkowym.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.