Menu

UCHWAŁA NR 19 XXVIII KZD ws. ochrony działaczy związkowych

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność i działalność związkową, a szczególnie bezprawnemu zwalnianiu z pracy lub pogarszaniu ich warunków zatrudnienia. 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Komisję Krajową do podjęcia działań zmierzających do zmian legislacyjnych polegających na zwiększeniu odpowiedzialności osób łamiących prawo w zakresie szczególnej ochrony stosunku pracy działaczy związkowych oraz zniwelowaniu skutków bezprawnego wypowiedzenia stosunku pracy do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego (wykorzystanie instytucji zabezpieczenia w postępowaniu sądowym). 

Przypadki bezprawnego zwalniania działaczy związkowych, utrudniania założenia organizacji związkowych, a nawet dyskryminacji z tytułu przynależności związkowej zdarzają się coraz częściej.

Długi okres oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy w sądach pracy oraz toczące się przez kilka lat procesy sądowe bezprawnie zwolnionych działaczy związkowych nie tylko uniemożliwiają prowadzenie działalności związkowej, ale nawet prowadzą do likwidacji zakładowych organizacji związkowych. Ta opieszałość sądów świadomie wykorzystywana jest przez zarządzających, którzy bez obaw łamią prawo obowiązujące w Polsce, kosztami procesów i odszkodowań obciążając firmę i kieszeń podatników, sami z tego tytułu nie ponosząc żadnej odpowiedzialności.

Koszty tego procederu ponoszą tylko zwalniani pracownicy, którzy ze względu na długą walkę przed sądami pracy, narażeni są na wielomiesięczny stres i społeczne wykluczenie oraz znaczne pogorszenie poziomu życia całej rodziny.

Postulujemy, aby osoba, której sąd udowodni bezpodstawne zwolnienie z pracy pracownika ponosił dodatkową odpowiedzialność.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.