Menu

UCHWAŁA NR 15 XXVII KZD Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza następującą zmianę w § 19 ust. 8 Statutu NSZZ „Solidarność”.

W § 19 ust. 8 dotychczasowy tekst zastępuje się następującym tekstem:

8. Organizacja zakładowa lub międzyzakładowa, która w wyniku zmiany struktury pracodawcy utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, może na wniosek władzy wykonawczej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, której stała się częścią, zostać zarejestrowana – przez właściwy terytorialnie zarząd regionu z uwzględnieniem zapisów § 40 ust. 2 – jako organizacja podzakładowa.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.