Menu

Stanowisko XIII KZD nr 5/2000 ws. przemysłu obronnego

XIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest wobec polityki rządu RP w stosunku do przedsiębiorstw przemysłu obronnego i lotniczego.

            Ogłoszenie upadłości ZTS Pronit S.A. w Pionkach oraz ZM Łucznik S.A. w Radomiu jest świadectwem braku skuteczności rządu RP w realizacji zapisów ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i wsparcia w zakresie technicznej modernizacji sił zbrojnych RP.

            Zjazd jest oburzony brakiem realizacji podpisanych porozumień gwarantujących utworzenie nowych podmiotów gospodarczych na bazie majątku upadłych przedsiębiorstw, które miałyby przejąć produkcję i dużą część zatrudnionych pracowników.

            Zjazd wzywa rząd RP do:

-         realizacji zawartych ze Związkiem porozumień dotyczących utworzenia w Radomiu fabryki broni oraz innych spółek wymienionych w porozumieniu,

-         uruchomienia środków finansowych będących w posiadaniu Agencji Rozwoju Przemysłu  przeznaczonych na utworzenie zakładów produkcji specjalnej w Pionkach i Radomiu oraz zapewnienia funduszy niezbędnych na inwestycje w tych zakładach.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.