Drukuj

Warszawa, dnia 9 lutego 2022 r.

STANOWISKO

 Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w  sprawie waloryzacji płac nauczycieli.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z brakiem realizacji porozumienia podpisanego przez Rząd RP i NSZZ „Solidarność” 7 kwietnia 2019 r. w przedmiocie powiązania płacy nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej domaga się doraźnej waloryzacji płac nauczycieli od stycznia 2022 r. w wysokości 15 %. 

UZASADNIENIE

Nasze oczekiwania wynikają z rzeczywistego wzrostu cen towarów i usług w latach 2020 – 2021 oraz prognoz na rok 2022, w którym nie są przewidziane podwyżki płac nauczycieli.  Oznacza to niemal trzyletnie zamrożenie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz drastyczny spadek siły nabywczej ich płac i postępujące zubożenie tej grupy zawodowej.

Płace nauczycieli nie były waloryzowane od stycznia 2020 r. Biorąc pod uwagę wysoką inflację proponowana waloryzacja wyrówna spadek siły nabywczej płacy nauczycieli.

Ryszard Proksa

przewodniczący

Attachments:
Download this file (Stanowisko KSOiW - 09.02.2022.pdf)Stanowisko KSOiW - 09.02.2022.pdf[ ]348 kB