Drukuj
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do dyrektorów placówek oświatowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania i kompetencje organu prowadzącego do przestrzegania przepisów prawa oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w przedmiocie realizowania zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczycieli objętych kwarantanną. 
29.09.2020 r.