Drukuj

W dniu 22 listopada 2021 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki wraz z Dyrektorem IPN Dariuszem Iwaneczko wręczyli Nagrody Honorowe IPN „Świadek Historii” laureatom IX i X edycji. Uroczystość odbyła się w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a uczestniczyli w niej: Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Wicemarszałek Stanisław Kruczek, laureaci poprzednich edycji „Świadek Historii” oraz zaproszeni goście. Nagrodę przyznaną przez Kapitułę dla Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odebrała Przewodnicząca Bogusława Buda, która podziękowała w imieniu nagrodzonych w IX edycji. Podkreśliła, że ta nagroda to ogromny zaszczyt oraz zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz przekazywania wiedzy historycznej młodemu pokoleniu. Uroczystość uświetnił recital Alka Berkowicza z Zespołem.

https://www.oswiata.solidarnosc.rzeszow.pl/pl

Pozdrawiam
B. Buda