A A A
Attachments:
Download this file (Komunikat 05.11.21.pdf)Komunikat 05.11.21.pdf[ ][ ][ ][ ]281 kB
Download this file (KSOiW_413w_2021 MEiN opinia dot. propozycji z 22.10.2021.pdf)KSOiW_413w_2021 MEiN opinia dot. propozycji z 22.10.2021.pdf[ ][ ][ ][ ]392 kB

Szanowny Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki

Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotycząca Propozycji zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli z dnia 22 października 2021 roku

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca w całości propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawione w trakcie posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty z dnia 22 października 2021 roku. Warunkujemy jednocześnie dalsze prowadzenie negocjacji od wywiązania się rządu z zobowiązania wyrażonego w pkt VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r., tzn. zmiany systemu wynagradzania, polegającej na powiązaniu pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Zaprezentowane rozwiązania osłonowe, będące konsekwencją planowanego przez resort edukacji zwiększenia pensum traktujemy, jako prowokację mającą na celu zerwanie rzeczywistych negocjacji z KSOiW NSZZ „Solidarność”. Nasz Związek wielokrotnie artykułował w debacie publicznej oraz w trakcie spotkań Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, że nigdy nie zgodzi się na wyższy wymiar obowiązkowego wymiaru zajęć kosztem masowych zwolnień nauczycieli. Kuriozalna w tym zakresie jest zwłaszcza propozycja dotycząca warunków przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, iż Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od kilkunastu lat domaga się przywrócenia praw nabytych, w tym praw emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 rokiem na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie negatywnej i sprzecznej z Konstytuują RP nowelizacji Karty Nauczyciela. Zaprezentowana przez MEiN propozycja, polegająca na arbitralnym wydłużeniu okresu uprawniającego do przejścia na wcześniejszą emeryturę z 10 do 15 lat, nie tylko nie realizuje tego postulatu, lecz obejmuje swym zasięgiem jedynie niewielki ułamek nauczycieli poszkodowanych niekorzystnymi zmianami w przepisach warunkujących prawo do emerytury. 

Propozycje MEiN w przedmiocie czasu pracy nauczycieli dowodzą z kolei tego, że resort edukacji całkowicie ignoruje albo pomija stanowiska i opinie naszego Związku zgłaszane w ostatnich miesiącach. Wskazać należy, że KSOiW NSZZ „Solidarność” już 8 października 2021 r. pismem o sygn. L.dz. KSOiW/393/2021 odrzuciła podniesienie dydaktycznego czasu pracy pracowników oświaty. 

W uzupełnieniu argumentacji przytoczonej we wspomnianym stanowisku należy podnieść, że tzw. „godziny dostępności nauczyciela w szkole” poprzez zaprezentowany przez MEiN na slajdach przedmiot (np. konsultacje z uczniami, przygotowanie akademii) oraz sposób rozliczenia (dziennik elektroniczny) stanowią de facto zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Oznacza to zwiększenie obowiązkowego wymiaru godzin pracy w szkole łącznie o 12 godzin, wliczając w to planowane przez resort edukacji zwiększenie pensum o 4 godziny. Pomysł tak znaczącego zwiększenia zajęć dydaktycznych nauczycieli jest bezprecedensowy od czasu uchwalenia ustawy Karty Nauczyciela w latach 80-tych ubiegłego wieku i będzie nieść nieodwracalne skutki dla polskiego sytemu oświaty w postaci lawinowych zwolnień z pracy, dewastacji prestiżu nauczyciela oraz obniżenia poziomu nauczania. 

Rekapitulując powyższe uważamy, że resort edukacji działa w złej wierze, pozorując jedynie konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmian statusu zawodowego nauczycieli. Tym samym żądamy odniesienia się do naszych wcześniejszych wystąpień wraz z podaniem uzasadnienia prawnego oraz dokładnych skutków finansowych. 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

*******

Warszawa, 05.11.2021 r. 

Komunikat Sztabu protestacyjnego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Sztab protestacyjny Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas spotkania w dniu 5 listopada podsumował dotychczas prowadzoną akcję informacyjną dotyczącą postulatów sekcji oraz propozycji zmian w pragmatyce zawodu nauczyciela przedstawionych przez MEiN 21 września. Odniesiono się również do opinii sekcji na temat informacji przekazanej przez ministerstwo w formie prezentacji 22 października w czasie spotkania Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Podkreślono, że najważniejszym postulatem  KSOiW jest realizacja Porozumienia z 2019 r. i wypracowanie systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Jego spełnienie powinno poprzedzić rozmowy w sprawie koniecznych kompleksowych zmian w całym systemie oświaty.

Sztab uzależnia podjęcie kolejnych decyzji od wyników działania Komisji Krajowej i rozmów prowadzonych z Rządem RP.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.