Drukuj

Mistrzostwa Polski Nauczycieli, 21.08.2021 r.

Patronat Honorowy   Ryszard Proksa

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność

1. Organizator: Śląski Związek Szachowy

2. Turniej jest imprezą towarzyszącą podczas Festiwalu Szachowego „Szachy w Ustroniu Łączą Pokolenia”, 13-22.08.2021 r.

3. Termin i miejsce rozgrywek: 21.08.2021 r. (sobota) godzina 10:30; Ustroń, Dom Kultury Prażakówka, Szkoła Podstawowa nr 2.

4. Cel turnieju: Popularyzacja gry w szachy wśród pracowników szkolnictwa.

5. System rozgrywek: System „Szwajcarski” na dystansie 7 rund, tempo gry: 10 minut na całą partię.

6. Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są: aktualni oraz emerytowani pracownicy szkolnictwa.

7. Udział w turnieju jest odpłatny. Wpisowe 50 zł, powinno być uregulowane na konto Śląskiego Związku Szachowego: 97 1600 1462 1019 5563 7000 0001 do 1 sierpnia 2021 r.

8. Zgłoszenia – do 1 sierpnia 2021 roku, na adres e-mail:

podając imię i nazwisko, reprezentowaną szkołę, posiadaną kategorię szachową, rok urodzenia. Zgłoszenia można dokonać również na stronie chessarbiter.

9. Nagrody: Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma tytuł Mistrza Polski oraz Puchar. Trzech najlepszych zawodników otrzyma medale oraz upominki. Bezpłatny udział (bez opłaty startowej) w Mistrzostwach Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, Katowice-Spodek, 2021.

10. Uwagi końcowe: W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów błyskawicznych. Decyzje podjęte przez Sędziego Głównego w czasie turnieju są ostateczne. Liczba rund uzależniona jest od ilości startujących zawodników w Mistrzostwach. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego. Organizator informuje, że podczas imprezy będzie prowadzona rejestracja fotograficzna i/lub filmowa wydarzenia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia. Za zdolność do gry oraz stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.

Zawodnicy zobowiązani są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosować się do aktualnych obostrzeń wprowadzonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARS-COV2.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników przez organizatorów w celach związanych z przeprowadzeniem turnieju i promocją zawodów (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 Poz. 1000).