Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”,

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do członków naszego Związku zatrudnionych w oświacie z apelem o poparcie inicjatywy ustawodawczej polegającej „na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce”. W tej sytuacji Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyjaśnia:

7 kwietnia 2019 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podpisała z Rządem RP porozumienie, w którym zawarto uzgodnienie o zmianie systemu płac nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (postulat zgłoszony ministerstwu edukacji 27 marca 2017 roku).

Uczestniczący w negocjacjach Związek Nauczycielstwa Polskiego odmówił poparcia naszych postulatów i wybrał strajk, który spowodował niepowetowane straty: pozbawił pracowników oświaty niemal miesięcznych wynagrodzeń, zdewastował autorytet zawodu nauczyciela, doprowadził do licznych nieporozumień i konfliktów w szkołach i placówkach oświatowych. 

Jesteśmy przekonani, że obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego, zamiast plagiatować postulat NSZZ „Solidarność” sprzed czterech lat, powinien wystąpić do Rządu RP z poparciem dla naszych starań o pełną realizację porozumienia z 7 kwietnia 2019 roku. Na refleksję i choćby częściowe zadośćuczynienie nigdy nie jest za późno, nie zaczyna się współpracy od kłamstwa.

                     przewodniczący KSOiW

                        Ryszard Proksa

A A A

Warszawa, 23.04.2021 r. 

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” omówiono zgłaszane przez członków Rady KSOiW problemy dotyczące opracowywania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2021/22. Organy prowadzące szkoły i przedszkola przekraczają swoje uprawnienia narzucając w tzw. „wytycznych” zmniejszanie liczby zajęć dydaktyczno-opiekuńczych, a także ograniczanie etatów pracowników obsługi. 

Prezydium KSOiW przyjęło stanowisko, w którym stanowczo sprzeciwia się łamaniu prawa oświatowego i wkraczaniu samorządów w kompetencje dyrektorów kierujących działalnością placówek, będących dysponentami środków określonych w planie finansowym oraz kierownikami zakładów pracy.

W swojej opinii z 2018 r. w trosce o jakość zadań edukacyjnych KSOiW  domagała się zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli tak, aby wzmocniona została rola związków zawodowych i kuratoriów oświaty przy zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych. Tematykę arkuszy organizacyjnych podnosi również skierowane do Ministerstwa Edukacji i Nauki pismo z grudnia 2020 r., na które nie otrzymaliśmy do dzisiaj odpowiedzi.

W załączeniu przesyłamy Stanowisko Prezydium KSOiW z 23 kwietnia 2021 r., opinię KSOiW z 6 marca 2018 r. oraz wniosek z 4 grudnia 2020 r.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.