Drukuj

Dopuszczalne jest pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy po upływie jego kadencji w czasie stanu epidemii - interpretacja prawna Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".