A A A
Attachments:
Download this file (Sprawozdanie EZA.pdf)Sprawozdanie EZA.pdf[ ][ ][ ][ ]147 kB

W dniach 21-22 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA. Organizatorem seminarium, które odbywało się w trybie zdalnym, była Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wraz z Europejskim Centrum ds. pracowniczych EZA z siedzibą w Königswinter. W spotkaniu uczestniczyli członkowie nauczycielskich organizacji związkowych m.in. z Polski, Litwy, Niemiec, Portugalii, Austrii, Słowacji i Hiszpanii. 

Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowali: 

- Ryszard Proksa - przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, 

- Zbigniew Świerczek - zastępca przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”, 

- Roman Laskowski - członek prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”, 

- Tomasz Gryczan - przedstawiciel międzynarodowy KSOiW NSZZ „Solidarność”. 

Pierwszy dzień Platformy Edukacyjnej był poświęcony analizie różnych modeli prowadzenia edukacji zdalnej w czasie pandemii. Tytułem wstępu, Przewodniczący Ryszard Proksa zaprezentował kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z kształceniem na odległość oraz skrócony harmonogram działań merytorycznych podejmowanych przez Krajowa Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w trakcie pandemii koronawirusa. Z kolei, członkowie prezydium KSOiW, Zbigniew Świerczek i Roman Laskowski szczegółowo wyjaśnili problemy środowiska pracowników oświaty związane z procederem ograniczania niektórych składników wynagrodzenia za czas przestoju w nauce oraz zmniejszającym się prestiżem zawodu pedagoga.    

W dalszej części seminarium radca prawny Tomasz Gryczan wygłosił referat w przedmiocie najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed związkami zawodowymi, nauczycielami i rodzicami w trakcie nauki zdalnej. Zwrócił on szczególną uwagę na takie zagadnienia, jak:  

✓ Niebezpieczeństwo ograniczenia roli dialogu społecznego pod pretekstem zwalczania skutków SARS-CoV-2, 

✓ Ryzyko zawieszenia dotychczasowych porozumień ze związkami zawodowymi pod pretekstem zwalczania skutków kryzysu ekonomicznego,  

✓ Niebezpieczeństwo ograniczenia autonomii i niezależności związków zawodowych względem władzy, 

✓ Utrata kontaktu związku zawodowego z jego członkami, 

✓ Ryzyko zróżnicowania zawodu nauczyciela i podziału na tych, którzy mają dostęp do nowoczesnych technologii i szkoleń w tym zakresie oraz pracowników oświaty pobawionych takich możliwości, 

✓ Zwiększona ilość obowiązków służbowych i dłuższy czas pracy bez dodatkowego wynagrodzenia, 

✓ Obawa związana ze zdrowiem będąca konsekwencją stresu i wydłużonego czasu pracy przed ekranem komputerowym, 

✓ Ryzyko pogorszenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, 

✓ Zmniejszona prywatność rodziców i uczniów, 

✓ Ryzyko naruszenia danych osobowych, 

✓ Cyberprzemoc, nękanie i dokuczanie w wirtualnym świecie, 

✓ Utrata motywacji do nauki w skutek braku bezpośredniego kontaktu z nauczycielem.  

W czasie podsumowania spotkania, członkowie Platformy Edukacyjnej wyrazili chęć i potrzebę kontynuowania dyskusji w obszarze zwalczania skutków epidemii SARS-CoV-2 oraz ekonomicznych i społecznych następstw nauki zdalnej.   

Opracował: 

Tomasz Gryczan 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.