Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”,

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do członków naszego Związku zatrudnionych w oświacie z apelem o poparcie inicjatywy ustawodawczej polegającej „na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce”. W tej sytuacji Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyjaśnia:

7 kwietnia 2019 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podpisała z Rządem RP porozumienie, w którym zawarto uzgodnienie o zmianie systemu płac nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (postulat zgłoszony ministerstwu edukacji 27 marca 2017 roku).

Uczestniczący w negocjacjach Związek Nauczycielstwa Polskiego odmówił poparcia naszych postulatów i wybrał strajk, który spowodował niepowetowane straty: pozbawił pracowników oświaty niemal miesięcznych wynagrodzeń, zdewastował autorytet zawodu nauczyciela, doprowadził do licznych nieporozumień i konfliktów w szkołach i placówkach oświatowych. 

Jesteśmy przekonani, że obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego, zamiast plagiatować postulat NSZZ „Solidarność” sprzed czterech lat, powinien wystąpić do Rządu RP z poparciem dla naszych starań o pełną realizację porozumienia z 7 kwietnia 2019 roku. Na refleksję i choćby częściowe zadośćuczynienie nigdy nie jest za późno, nie zaczyna się współpracy od kłamstwa.

                     przewodniczący KSOiW

                        Ryszard Proksa

A A A

Komunikat z obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 12.01.2021.

Głównym tematem spotkania było przeanalizowanie opinii, które napłynęły do Prezydium w sprawie unijnego projektu dotyczącego edukacji włączającej.

Prezydium w związku z szerokim zakresem projektowanych zmian i dużym niepokojem związkowców postanowiło wystąpić do minister M. Machałek, która odpowiada z ramienia MEiN za ww. projekt o pilne spotkanie w celu wyjaśnienia wątpliwości, które zostały przesłane w opiniach z sekcji regionalnych.

Prezydium KSOiW wyraziło aprobatę dla decyzji rządu i MEiN dotyczącej przesunięcia na wniosek „Solidarności” nauczycieli i pracowników oświaty do pierwszej grupy Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Zaapelowało o taką jego organizację, żeby nauczyciele oraz inni pracownicy oświaty, którzy obecnie wykonują swoja pracę w rzeczywistym kontakcie z dziećmi oraz Ci, którzy jako pierwsi powrócą do pracy w takim trybie, możliwie najszybciej i najlepiej przed rozpoczęciem pracy zostali zaszczepieni.

Prezydium zwróciło również uwagę na często występujący problem niekorzystnego dla jakości pracy szkoły konstruowania planu wydatków na doskonalenie nauczycieli. 

W trakcie posiedzenia został również omówiony harmonogram działań KSOiW NSZZ „Solidarność” na arenie międzynarodowej. W najbliższym czasie mecenas Tomasz Gryczan podczas Platformy Edukacyjnej EZA, której organizatorem jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przedstawi referat w przedmiocie wyzwań, jakie stoją przed związkami zawodowymi w czasie pandemii koronawirusa. Radca Prawny KSOiW pod koniec stycznia będzie mieć ponadto wystąpienie w ramach Komitetu Europejskich Związków Zawodowych Sektora Edukacji w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy oraz weźmie udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej edukacji włączającej.

Agata Adamek

Sekretarz

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.