Drukuj

W dniach 9 - 10 grudnia 2020 r. przedstawiciele Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” wzięli udział w spotkaniu z Ministrem Edukacji i Nauki prof. Przemysławem Czarnkiem.

Przewodniczący Ryszard Proksa przedstawił listę postulatów Rady KSOiW. Wśród nich najważniejszym była realizacja Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. zawarta między „Solidarnością” a rządem. Szerzej omówiono również konieczność wzmocnienia roli kuratoriów, kwestię przywrócenia art. 88 Karty nauczyciela oraz problemy związane ze szkolnictwem branżowym i edukacją włączającą.

Prezydium zgłosiło postulat szybkiego dostępu pracowników oświaty do dobrowolnych testów i szczepień przed powrotem do pracy stacjonarnej.

Minister zgodził się z większością przedstawionych postulatów oraz wyraził chęć dalszych spotkań i konsultacji z KSOiW.

Więcej informacji o przebiegu spotkania zawiera wywiad z Przewodniczącym KSOiW zamieszczony na stronie internetowej sekcji.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy