SZANOWNI PAŃSTWO,

INSTYTUT DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ” ZAPRASZA NAUCZYCIELI DO ZGŁOSZENIA SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ON-LINE W RAMACH PROJEKTU „LEKCJA:ENTER” (OGÓLNOPOLSKI PROJEKT DLA NAUCZYCIELI PODNOSZĄCY KOMPETENCJE Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH - TIK, REKOMENDOWANY PRZEZ MEIN). LINK do artykułu FORMULARZA A A
Attachments:
Download this file (zmiany w KN ustawa Covid 19.pdf)zmiany w KN ustawa Covid 19.pdf[ ][ ][ ][ ]360 kB

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie zmian w Karcie nauczyciela.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wnosi o uchylenie w całości art. 50 oraz o ustanowienie art. 55 w brzmieniu zaproponowanym w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344).

UZASADNIENIE

I.  Przepis art. 50 nadaje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencje "wyłączenia"  w drodze rozporządzenia, stosowania niektórych przepisów ustawy Karta Nauczyciela, w tym dotyczących awansu zawodowego i urlopu wypoczynkowego nauczycieli w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzenia egzaminów.

Zaproponowana nowelizacja jest w ocenie KSOiW NSZZ "Solidarność" sprzeczna z zasadami techniki prawodawczej oraz hierarchii źródeł prawa. Delegacja ustawowa ustanowiona na rzecz ministra resortu edukacji jest zbyt szeroka i stwarza możliwość jednostronnego ingerowania w przedmiocie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ustanowienie art. 50 w takiej formule naruszy w sposób zasadniczy zasadę pewności prawa i jego przewidywalności. 

Uważamy, że obecnie obowiązujące przepisy KN w zakresie zobowiązania nauczycieli do pracy w okresie ferii za wystarczające. Już teraz nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie wakacji letnich czynności:

1) przeprowadzania egzaminów;

2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Okres realizacji tych zadań nie może przekraczać 7 dni.

Problematyka awansu zawodowego wymaga z kolei zmiany na poziomie systemowym. Oczekujemy w tej materii zmiany ustawowej, która umożliwiałaby przeprowadzenie procedury awansu na podstawie złożonych dokumentów. 

II. W zakresie przepisu art. 55 KSOiW NSZZ wyraża pełną aprobatę z uwagi na pilną potrzebę uregulowania problemu zaliczenia czasu reorganizacji zajęć edukacyjnych jako okresu wykonywania tej pracy przy ustalaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

***

Oświatowa "Solidarność" powstrzymała niekorzystne zmiany w Karcie Nauczyciela

Czytaj więcej na stronie:

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.