A A A
Attachments:
Download this file (prezentacja dyscyp.pdf)prezentacja dyscyp.pdf[ ][ ][ ][ ]569 kB

Komunikat ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Opublikowano: 30 stycznia 2020

Warszawa, 29.01.2020 r.

W dniu 29 stycznia 2020 r. w MEN odbyło się spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” reprezentowali w nim: Monika Ćwiklińska, Tomasz Gryczan i Henryk Domian. Tematem posiedzenia było omówienie propozycji zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Przedstawiciele ministerstwa przypomnieli, jakich zmian prawnych dokonano w ww. przepisach w 2016 i 2019 roku i czym były one podyktowane. Następnie podano dane statystyczne dotyczące liczby postępowań dyscyplinarnych W dalszej części spotkania przedstawiciele związków zawodowych i samorządów dyskutowali na temat propozycji zmian przepisów, jakie dotarły do MEN  (w załączeniu fotografie prezentowanych slajdów oraz materiał do dyskusji przekazany przez ministerstwo).

Henryk Domian powołując się na swoje 30-letnie doświadczenie w pracy przy ok. 200 sprawach wskazał na liczne patologie w pracy rzeczników i komisji dyscyplinarnych, zwłaszcza w okresie ostatnich 10 lat. Zauważył, że istniejące aktualnie przepisy są w dużej mierze wykorzystywane do pozbywania się niewygodnych nauczycieli lub dyrektorów. Stwierdził, że jeśli przepisy te miałyby obowiązywać w takim jak dziś kształcie, to właściwszym byłoby ich uchylenie w całości.

Tomasz Gryczan przedstawił stanowisko KSOiW odnosząc się do poszczególnych propozycji zawartych w materiale. Negatywnie ocenił rozdział 10 ustawy Karta nauczyciela jako sprzeczny z zasadami techniki prawodawczej, a procedurę odpowiedzialności dyscyplinarnej określił jako zbyt obszerną i skomplikowaną. Wskazał na nielogiczność zapisu ust. 2 w art. 75 KN i skrytykował przepis ust. 2a jako mechanizm bezrefleksyjnej denuncjacji nauczyciela do rzecznika dyscyplinarnego w sytuacji podejrzenia popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Wyraził zdanie, że w przypadku pozostawienia ww. przepisów ust. 2a art. 75, należy wydłużyć czas w celu rozpoznania sprawy przez dyrektora lub organ prowadzący. Mecenas Gryczan negatywnie ocenił propozycję rozszerzania katalogu kar określonych w art. 76 KN.

W związku z tym, że podczas spotkania omówiono tylko 4 pierwsze propozycje przedstawionego materiału, dalszą dyskusję przeniesiono na kolejne spotkanie, które odbyć ma się nie wcześniej, niż za dwa tygodnie. (prezentacja)

Minister D. Piontkowski zwrócił się do obecnych stron dyskusji o przygotowanie propozycji katalogu przewinień dyscyplinarnych i adekwatnych do nich kar.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” dementuje nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez niektóre media. 

Oświadczamy,  iż w styczniu b.r. nie odbyła się Rada KSOiW i nie zostały przyjęte żadne stanowiska Krajowej Sekcji w sprawie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Takie stanowiska będą przyjęte podczas pierwszego w 2020 roku posiedzenia Rady KSOiW w Płocku 12 lutego.

Nieprawdziwa jest również informacja o tym, że KSOiW przedłożyła ministerstwu edukacji propozycję likwidacji Rozdziału 10 KN statuującego odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli, a niekorzystne zmiany prawne czyli art. 75 KN ust. 2a są konsekwencją podpisanego porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy NSZZ „S” a rządem RP, co sugerował w swoich wystąpieniach podczas obrad Zespołu wiceprezes ZNP K. Baszczyński.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

(Materiał do dyskusji dostępny jest w Sekcjach Regionalnych)

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.