A A A

Działalność międzynarodowa.

Opublikowano: 02 grudnia 2019

Historia współpracy międzynarodowej pomiędzy NSZZ „Solidarność” a zagranicznymi związkami zawodowymi sięga początku lat 80-tych XX wieku. Wówczas amerykańskie władze wraz z tamtejszymi organizacjami związkowymi w sposób bez precedensowy wspierały ruch „Solidarności” pomocą techniczną, pieniędzmi, ulotkami oraz wsparciem organizacyjnym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego związki zawodowe na zachód od Odry organizowały wiece poparcia, marsze protestacyjne a także zbiórki darów dla internowanych i ich rodzin. W tym czasie powstało też pierwsze zagraniczne biuro „S” w Brukseli. 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” jest członkiem założycielem Education International. Jest to największa, światowa federacja związków zawodowych, która reprezentuje ponad 30 milionów członków ze 170 krajów. Krajowa Sekcja uczestniczy, jako jedyna organizacja związkowa z Polski, w Europejskim Komitecie Dialogu Społecznego Sektora Edukacji. Jesteśmy partnerem społecznym w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. kształcenia zawodowego (ACVT). KSOiW jest ponadto członkiem platformy edukacyjnej EZA – Europejskie Centrum ds. pracowniczych, która odbywa się cyklicznie w Polsce (Gdańsk, Kraków, Zakopane).

Jedną z podstawowych form aktywności na arenie europejskiej jest przygotowywanie stanowisk i opinii dotyczących aktów prawnych z zakresu warunków pracy nauczycieli oraz programów Komisji Europejskiej na rzecz szkolenia młodzieży. Ten rodzaj działalności Związku jest niezmiernie istotny ze względu na fakt wykształcenia się w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE zasady pierwszeństwa stosowania prawa unijnego przed prawem krajowym państw członkowskich. Inną płaszczyzną współpracy międzynarodowej jest wymiana informacji z naszymi partnerami z zagranicy. Ciężko, bowiem sobie wyobrazić merytoryczną dyskusję na temat np. zwiększenia pensum bez analizy rzeczywistego czasu pracy nauczycieli w Europie i na Świecie. 

Budowanie wizerunku profesjonalnego i silnego związku zawodowego wymaga zaangażowania w problemy o zasięgu globalnym. Ten sposób postępowania leżał u podstaw powstania NSZZ „Solidarność” w sierpniu 1980 roku. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost znaczenia różnych form współpracy w sektorze edukacyjnym, a postępująca integracja pomiędzy krajami członkowskimi powoduje, że tendencja ta będzie się nasilać. 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.