Drukuj

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłany do konsultacji  projekt rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie:

- w sprawie organizacji roku szkolnego.

Zmiana dotyczy terminu zakończenia roku szkolnego.

Obecnie zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w większości szkół kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym w sytuacji, gdy bezpośrednio przed najbliższym piątkiem po dniu 20 czerwca wypada dzień ustawowo wolny od pracy, to zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą dzień ustawowo wolny od pracy. Konsekwencją wprowadzenia powyższego rozwiązania jest zmiana § 3 ust. 1 pkt 4 dotycząca terminu rozpoczęcia ferii letnich.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 r. na adres: 

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”

Attachments:
Download this file (11111111111111.pdf)11111111111111.pdf[ ]197 kB
Download this file (2222222222222222222.pdf)2222222222222222222.pdf[ ]352 kB
Download this file (333333333333.pdf)333333333333.pdf[ ]214 kB