Drukuj

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłane do konsultacji 2 projekty rozporządzeń MEN zmieniające rozporządzenia:

- w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 22 lutego 2019 r. na adres: 

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW

NSZZ "Solidarność”

Attachments:
Download this file (OSRa839f.pdf)OSRa839f.pdf[ ]521 kB
Download this file (projektbf3010.pdf)projektbf3010.pdf[ ]634 kB
Download this file (uzasadnienieb1e7f9.pdf)uzasadnienieb1e7f9.pdf[ ]288 kB