Drukuj

MEN wystosowało w tej sprawie komunikat, informując, że przepis ten istnieje od 16 lat, a zmiany dotyczą jedynie „porządkowania prawa”. Ta argumentacja nas jednak nie przekonuje. Uważamy, że nawet jeśli przepis ten był dotychczas martwy, w niesprzyjających okolicznościach można będzie z niego skorzystać. A taka sytuacja może niebawem mieć miejsce, kiedy w jednym roku szkolnym spotkają się dwa roczniki: absolwentów podstawówek i gimnazjów. Do tego dochodzi problem braku nauczycieli, który dotyczy coraz większej liczby szkół. Istnieje więc uzasadniona obawa, że dyrektorzy placówek mogą chcieć skorzystać z tego przepisu. Wolimy zatem dmuchać na zimne, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, które mogą spotkać uczniów i nauczycieli w przyszłym roku szkolnym. Dlatego stanowczo protestujemy przeciwko temu przepisowi.

Podobna sytuację mamy w przypadku art. 10 ust. 7 mówiącym, że w razie zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji stosunek pracy z nauczycielami może być nawiązywany na podstawie umowy o pracę na czas określony. Wprawdzie ten przepis obowiązuje w Karcie Nauczyciela od wielu lat, ale w obecnej sytuacji jest duże zagrożenie, że to rozwiązanie prawne będzie wykorzystane przez dyrektorów placówek.

Olga Zielińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”