Drukuj
Attachments:
Download this file (List Otwarty WZD KSN 18.05.2018.pdf)List Otwarty WZD KSN 18.05.2018.pdf[ ][ ][ ][ ]185 kB
Download this file (stanowisko nr 1 - praca w niedziele.pdf)stanowisko nr 1 - praca w niedziele.pdf[ ][ ][ ][ ]449 kB
Download this file (stanowisko nr 2 ws listu otwartego.pdf)stanowisko nr 2 ws listu otwartego.pdf[ ][ ][ ][ ]441 kB
Download this file (stanowisko nr 3 ws olimpiady.pdf)stanowisko nr 3 ws olimpiady.pdf[ ][ ][ ][ ]439 kB
Download this file (uchwała nr 6 ws sądownictwa.pdf)uchwała nr 6 ws sądownictwa.pdf[ ][ ][ ][ ]449 kB

Gdańsk, 9 czerwca 2018

   Ryszard Proksa został ponownie wybrany przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty podczas X Kongresu, który odbył się 9 czerwca w hotelu Dal w Gdańsku. Wynik głosowania potwierdził mocną pozycję lidera. Ryszarda Proksę poparło 46 delegatów; oddano 54 głosy ważne.
   Dziękując za oddane na niego głosy, nowy przewodniczący powiedział:
– Moją zasadą jest demokracja.  Zaprosiłem do współpracy wszystkich delegatów. Zaproponowałem pracę w Radzie Krajowej Sekcji i Radzie Krajowego Sekretariatu także moim oponentom. Szkoda, że większość odmówiła.
Gorącą dyskusję wywołał temat rozważenia przez „Solidarność” podjęcia akcji protestacyjnych, w tym manifestacji przeciwko MEN i rządowi PiS.

    Wielu delegatów twierdziło, że nauczyciele i pracownicy oświaty oczekują takich działań od naszego Związku. Przypomniano, że podczas WZD Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania delegaci domagali się dymisji minister Anny Zalewskiej. Temat manifestacji był również i wtedy podejmowany.
– Nie jestem przeciwny podjęciu takich kroków. Apeluję jednak o rozwagę. Taką decyzję musiałaby podjąć Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, czy też Rada Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty. Konieczne byłoby rozeznanie się, jaka jest rzeczywista wola członków „Solidarności” w poszczególnych regionach. Musimy policzyć nasze „szable” – tłumaczył Ryszard Proksa.
Zwrócono się z pytaniem, czy Krajowa Sekcja Nauka i Krajowa Sekcja Polskiej Akademii Nauki poparłyby akcję protestacyjną. Przedstawiciele obu Sekcji zapewnili, że w razie podjęcia przez KSOiW decyzji o manifestacji, można liczyć na ich wsparcie.
Delegaci przyjęli istotne dla oświaty dokumenty, między innymi uchwałę zobowiązującą Prezydium Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” do pilnego zorganizowania spotkania z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach dotyczących działalności sądów pracy.
   Jako związek zawodowy widzimy pilną potrzebę przeprowadzenia reformy sądownictwa w celu usprawnienia orzekania w zakresie roszczeń wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych – czytamy w uchwale.
   Kolejna uchwała dotyczyła podjęcia działań przez Krajową Sekcję Nauki oraz Komisję Krajową przeciwko zmuszaniu pracowników uczelni do pracy w niedziele. Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy niejednokrotnie do wykonywania swoich obowiązków przymuszani, a przy tym bardzo słabo wynagradzani za pracę w niedziele – napisano w uchwale.
   Ponadto przyjęto stanowisko w sprawie zainicjowania działań w celu zorganizowania olimpiady dotyczącej historii i osiągnięć NSZZ „Solidarność”. Zobowiązano Radę Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty do zwrócenia się z tym tematem do właściwych ministrów. Umożliwiłoby to zapewnienie laureatom olimpiady indeksów wyższych uczelni, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad i zwiększyło skuteczność propagowania dokonań i dziedzictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – zawarto w stanowisku.
   Delegaci wybrali 13-osobową Radę Krajowego Sekretariatu (wraz z przewodniczącym) oraz 5-osobowe Prezydium Rady, a także 5-osobowy skład Komisji Rewizyjnej.
Przyjęte przez Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Olga Zielińska

DSC_0153
DSC_0153
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0175
DSC_0175
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0219
DSC_0219
DSC_0223
DSC_0223
DSC_0234
DSC_0234
DSC_0238
DSC_0238
DSC_0245
DSC_0245
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0251
DSC_0251
DSC_0261
DSC_0261
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0265
DSC_0265
DSC_0267
DSC_0267
DSC_0269
DSC_0269
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0285
DSC_0285
DSC_0286
DSC_0286
DSC_0287
DSC_0287
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0291
DSC_0291
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0322
DSC_0322
DSC_0323
DSC_0323
DSC_0324
DSC_0324
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0330
DSC_0330
DSC_0353
DSC_0353
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0367
DSC_0367
Previous Next Play Pause
DSC_0153 DSC_0159 DSC_0161 DSC_0164 DSC_0166 DSC_0173 DSC_0175 DSC_0177 DSC_0179 DSC_0181 DSC_0184 DSC_0187 DSC_0219 DSC_0223 DSC_0234 DSC_0238 DSC_0245 DSC_0249 DSC_0251 DSC_0261 DSC_0262 DSC_0265 DSC_0267 DSC_0269 DSC_0282 DSC_0285 DSC_0286 DSC_0287 DSC_0288 DSC_0289 DSC_0291 DSC_0293 DSC_0305 DSC_0307 DSC_0310 DSC_0315 DSC_0316 DSC_0321 DSC_0322 DSC_0323 DSC_0324 DSC_0325 DSC_0326 DSC_0329 DSC_0330 DSC_0353 DSC_0354 DSC_0355 DSC_0358 DSC_0367