A A A

Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego (ENM).(www.sejm.gov.pl)

Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat możliwości finansowania kształcenia zawodowego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fragmenty skróconej informacja o pracach komisji (www.sejm.gov.pl)

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu przez grupę posłów wysłuchała „Informacji Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie realizacji zapowiedzi składanych przez Panią Minister w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, które miały zostać wypłacane od stycznia 2018 r.”.

Uzasadnienie wniosku o zwołanie posiedzenia przedstawiła poseł Urszula Augustyn (PO), zwracając się jednocześnie do przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej o udzielenie odpowiedzi m.in. na pytania: kiedy i w jakiej wysokości będą wypłacone podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym również dla nauczycieli przedszkoli; z jakich środków zostaną sfinansowane; czy i z jakim skutkiem toczą się rozmowy ze związkami zawodowymi w ramach zespołów na temat statusu zawodowego nauczycieli oraz systemowych zmian dotyczących finansowania oświaty. 

Informację przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Marzena Machałek.

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z deklaracjami rządu, będą w wysokości 15%, rozłożone na 3 lata (corocznie 5%). Pierwszy etap podwyżek rozpocznie się 1 kwietnia 2018 r. Minister podkreśliła, że środki na wzrost wynagrodzeń zabezpieczone są w budżecie państwa i będą przekazane samorządom w subwencji oświatowej (1,2 mld zł na ten cel). Ministerstwo pracuje nad projektem rozporządzenia w tej sprawie. 

W dyskusji zwrócono m.in. uwagę na rozważenie możliwości wprowadzenia innego niż dotychczas mechanizmu kształtowania wynagrodzeń nauczycieli, tj. w relacji do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej; zaznaczono jednak, że punktem wyjścia do debaty w tej sprawie powinien być znaczący wzrost poziomu płac nauczycieli. Podkreślono też konieczność wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

W posiedzeniu uczestniczył członek Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – Jerzy Ewertowski.

Materiały filmowe ze strony: www.sejm.gov.pl

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.