SZANOWNI PAŃSTWO,

INSTYTUT DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ” ZAPRASZA NAUCZYCIELI DO ZGŁOSZENIA SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ON-LINE W RAMACH PROJEKTU „LEKCJA:ENTER” (OGÓLNOPOLSKI PROJEKT DLA NAUCZYCIELI PODNOSZĄCY KOMPETENCJE Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH - TIK, REKOMENDOWANY PRZEZ MEIN). LINK do artykułu FORMULARZA A A
Attachments:
Download this file (Komunikat 01.02.23.pdf)Komunikat 01.02.23.pdf[ ][ ][ ][ ]423 kB

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po spotkaniu strony związkowej z Ministrem Edukacji i Nauki w dniu 1 lutego 2023 r.

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki ze stroną związkową, podczas którego omawiano trzy tematy:

I. Propozycje zmiany rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela MEiN poinformowało o wprowadzeniu zmian, które umożliwią ocenianemu nauczycielowi wgląd do pisemnych opinii na temat jego pracy, złożonych w toku oceniania.

Ministerstwo wprowadziło w błąd stronę związkową przesyłając wcześniej do opiniowania projekt zmian ww. rozporządzenia, w którym usunięto zapisy dotyczące stosowania skali punktowej i procentowej do oceny wymagań określonych za pomocą poszczególnych kryteriów. Podczas spotkania poinformowano nas, że przesłany projekt ma tylko charakter roboczy, a MEiN stoi na stanowisku konieczności zachowania obowiązujących zapisów w tym zakresie, gdyż zapewniać one będą porównywalność oceny dokonywanej przez różnych dyrektorów we wszystkich placówkach oświatowych.

KSOiW postuluje wprowadzenie takich zmian w omawianym rozporządzeniu, które zminimalizują subiektywizm dyrektora podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.

II. Projekt „rozporządzenia płacowego”

Omówiono szczegółową strukturę płac nauczycieli oraz projektowane podwyżki minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które od 1 stycznia 2023 roku mają wynosić dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

- 3690 zł dla nauczyciela początkującego,

- 3890 zł dla nauczyciela mianowanego,

- 4550 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Przedstawiciele KSOiW po raz kolejny negatywnie ocenili żenująco niski poziom wynagrodzenia nauczycieli, nieprzystający do dzisiejszych kosztów życia oraz nieadekwatny w stosunku do ogromu wymagań stawianych nauczycielom 

i realizowanych przez nich zadań.

Przewodniczący R. Proksa przypomniał o wieloletnim postulacie Sekcji dotyczącym konieczności zmian w systemie finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli tak, aby ich płaca była powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Zapewniłoby to automatyzm waloryzacji nauczycielskich wynagrodzeń, które nie byłyby zależne od woli polityków i mogłyby rosnąć proporcjonalnie do rozwoju gospodarczego kraju.

III. Nauczycielskie emerytury stażowe

W zakresie możliwości powrotu wcześniejszych emerytur nauczycieli mających 30-letni staż pracy (25-letni w przypadku pracujących w szkolnictwie specjalnym) oraz 20-letni okres pracy w szkole, zapowiadanej przez Ministra Edukacji i Nauki w wypowiedziach medialnych, dzisiejsze spotkanie określono jako wstępne. Nie przedstawiono żadnych konkretnych projektów rozwiązań w ww. temacie, a jedynie poddano pod dyskusję listę zagadnień do dyskusji:

- grupy (roczniki) nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiej emerytury,

- kwestia zachowania prawa do nauczycielskiej emerytury stażowej w przypadku podjęcia pracy w jednostkach systemu oświaty,

- termin wejścia w życie przepisów uprawniających do nauczycielskiej emerytury stażowej i okres obowiązywania,

- zasady naliczania świadczenia emerytalnego dla nauczyciela chcącego skorzystać z nauczycielskiej emerytury stażowej,

- zasadność dalszego funkcjonowania instytucji nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych w przypadku powrotu do nauczycielskiej emerytury stażowej.

KSOiW wyraziła stanowisko, że możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę stażową powinna objąć ogół nauczycieli na stałe od 1 września 2023 roku, a po przejściu na wcześniejszą emeryturę nauczyciel powinien mieć możliwość podejmowania pracy w oświacie. 

Minister D. Piontkowski zapowiedział, że podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się w marcu, przedstawi wykaz dokumentów obowiązkowych do wypełnienia czy opracowywania przez nauczyciela i dyrektora, o co od blisko 3 lat zabiega KSOiW. Będzie wówczas możliwość ponownego przedyskutowania sposobu określania poziomu spełniania wymagań ocenianego nauczyciela.

Przedstawiciele KSOiW uczestniczący w dzisiejszym posiedzeniu negatywnie oceniają poziom przygotowania Ministerstwa do debaty ze stroną związkową. Spotkania w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty mają czysto formalny charakter, niczego nowego nie wnoszą i nie dają możliwości wspólnego wypracowywania tak koniecznych zmian w polskiej edukacji. 

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.