W siedzibie lubelskiej Solidarności trwa referendum strajkowe pracowników sieci Biedronka.


ŻYCIE ZA PRAWDĘ

22-10-2018

ŻYCIE ZA PRAWDĘ

W 34. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności bł. ks. Jerzego Popiełuszki kościół rektoralny pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie wypełniony był po brzegi. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, Lubelski Kurator Oświaty, delegacje z puławskich Azotów, LW Bogdanka, PGE Dystrybucja S.A., a także licznie zgromadzeni związkowcy wraz z pocztami sztandarowymi. Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” reprezentowali przewodniczący Marian Król oraz zastępcy Marek Wątorski i Krzysztof Choina. Z ramienia Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania na Mszy św. była przewodnicząca Wiesława Stec.

 

 

Eucharystii przewodniczył ks. prał. Karol Serkis, Słowo Boże wygłosił ks. prał. prof. Marian Stasiak, w koncelebrze uczestniczyli również Regionalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. prał. Zbigniew Kuzia oraz gospodarz parafii ks. Bogusław Suszyło.

Wierni modlili się przy relikwiach ks. Jerzego o jego kanonizację i za naszą Ojczyznę. W wygłoszonym kazaniu ks. Stasiak zwrócił uwagę, że ks. Jerzy, mimo zagrożenia życia, nie lękał się i głosił prawdę. Zapłacił za to najwyższą cenę, umierając w męczarniach.

 

- Bestialsko zamordowany przez SB. Przedstawiciel najwyższych władz państwa zabija brata Polaka, kapłana polskiego, bez oskarżenia, bez procesu, bez winy i środków obrony. (…) To nie było zabójstwo. To było niepojęte bestialstwo z furią. Prześladowcy nie oszczędzili niczego, bili, kaleczyli i znęcali się na każdym postoju, dusili w bagażniku samochodu, kneblowali usta, związali nogi z szyją pętlą samoduszącą. Wrzucono z workiem kamieni - nie wiadomo czy jeszcze żyjącego kapłana – w odmęty Wisły, z wysokości 16,5. (…) Ks. Jerzy, wobec groźby śmierci, nie porzucił swoich owiec – mówił kapłan.

 

 

 

Tragiczna śmierć kapelana Solidarności nie poszła na marne. Jego odejście obudziło jeszcze bardziej naród polski do Solidarności. Pozostał w sercach potomnych, a dziedzictwo, które zostawił przynosi obfite owoce.

 

- W Jego pogrzebie uczestniczyło 1000 kapłanów, ponad milion wiernych. W samej Warszawie przy grobie ks. Jerzego rodziło się Sanktuarium znane na całym świecie. Odnotowano do tej pory ponad 24 miliony pielgrzymów, w tym królowie, prezydenci, premierzy, kardynałowie, papież Jan Paweł II, kard. Ratzinger. W 2010 r. kościół w Polsce i na świecie przeżywał uroczystość beatyfikacji ks. Jerzego. Stale powiększa się katalog dokumentów opisujących łaski i cudowne uzdrowienia za wstawiennictwem zamordowanego kapłana – pokreślił duchowny.

 

 

 

Kolejna rocznica śmierci ks. Jerzego to przede wszystkim modlitwy za jego życie, dzieło i świadectwo, które nam pozostawił.

 

- W tej świątyni, tego wieczoru, włączamy się w  wielką modlitwę dziękczynną Bogu, z całą solidarną Polską, za wielki dar kapłana ks. Jerzego. (…) W rocznicę śmierci kapłana, który oddał życie za głoszenie prawdy, za ocalenie przed trucizną polskiej duszy, za miłość naszej Ojczyzny – zaznaczył kaznodzieja.

 

 

 

Ks. Stasiak powiedział, że Polska nie raz miała podcinane skrzydła, są siły, które chcą wprowadzić zamęt, by zniszczyć polskość, ale dzięki religii fundamenty są silne.

 

- Polska była tyle razy niszczona, obracana w gruzy i popioły, wielkie cmentarzysko, a jednak pozostaje mocna jak pień dębu. Choć widzimy i czujemy, jak obecnie podcina się nam żywotne gałęzie, soki, tkankę życiową, lecz ten dąb żyje, bo jego korzeń umocowany jest w Ewangelii. Wielkie hasła Solidarności, wołanie o godność człowieka, nie mogłyby być zrealizowane bez oparcia na najgłębszym fundamencie absolutnej prawdy i dobra, którym jest Bóg. 

 

 

 

Odnosząc się do naszej Ojczyzny ks. Stasiak podkreślił istotę życia i postępowania zgodnie  z prawdą i miłością do Polski.

 

- Nie zmienimy struktury naszego państwa, jeśli nie zmienimy człowieka. Jeżeli nie wyrwiemy go z obłudy, hipokryzji i zakłamania. Bez nowego człowieka, bez ocalenia polskiej duszy, repolonizacji polskich serc, żadna reforma się nie powiedzie – kontynuował duchowny.

 


 

Kapelan Solidarności dawał przykład życia najlepszymi wartościami. W swoich naukach głosił, że „w ludziach jest jakaś naturalna tęsknota za prawdą i trzeba tylko nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy”.   

Przed zakończeniem Mszy św. poświęcono pięć flag państwowych. Przed pomnikiem kapelana „Solidarności” odmówiono część różańca i delegacje złożyły kwiaty. W związku z 34. rocznicą porwania i śmierci ks. Jerzego, w samo południe, w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się spotkanie z Ewą Czaczkowską, autorką biografii ks. Jerzego Popiełuszki.

Tego samego dnia obchodzono również nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Święto będzie obchodzone każdego 19 października, dlatego też Eucharystia była sprawowana także za kapłanów, którzy wspierali naszą Ojczyznę i naród polski.

Tomasz Kupczyk 

 

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ>>>

 

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.