Prof. Elżbieta Starosławska wróciła na stanowisko dyrektora COZL.

Zasady wyboru delegatów na WZD