1 stycznia br. weszła w życie znowelizowana ustawa o związkach zawodowych

Zasady wyboru delegatów na WZD