Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00


Zapomniane Domy - konferencja prasowa pracowników DPS-ów województwa lubelskiego

20-06-2022

Zapomniane Domy - konferencja prasowa pracowników DPS-ów województwa lubelskiego

Dziś (20 czerwca br.) w siedzibie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” odbyła się konferencja prasowa pracowników Domów Pomocy Społecznej województwa lubelskiego. Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Małgorzata Guz przedstawiła bieżącą sytuację, zwracając uwagę na dramatycznie niskie płace pracowników DPS-ów.

Podkreślała, że pracownicy Domów Pomocy Społecznej są w bardzo trudnej sytuacji: Chcemy zmiany warunków pracy w DPS-ach. Pracujemy w sferze budżetowej, wiele grup uzyskało podwyżki płac – o nas zapomniano.

Jesteśmy wynagradzani zgodnie z rozporządzeniem o pracownikach samorządowych - ten system kierowany jest do urzędników, a mimo to my, pracownicy DPS, jesteśmy w tym systemie, z jedną różnicą, pracownicy samorządowi-urzędnicy dostają podwyżki, a my często mieliśmy płace zasadnicze poniżej płacy minimalnej. Do płacy minimalnej równano nam dodatkami - często premią, która jest formą nagrody, a nie wyrównaniem płacy.

Wzrost płacy w DPS to poprawa warunków pracy i podniesienie godności pracownika, który wiele lat pracuje z człowiekiem schorowanym, niekiedy porzuconym i samotnym.

We wrześniu 2021 r. został powołany Zespół NSZZ „Solidarność” Domów Pomocy Społecznej w województwie lubelskim przy Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, w którego skład weszło 17 Domów Pomocy Społecznej:

1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.MATKI TERESY Z KALKUTY

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ŚW.JANA PAWŁA II  W KRASNYMSTAWIE

3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SURHOWIE

4. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RUSKICH PIASKACH

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KANIEM

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESIMOWIE

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WYGNANOWICACH

8. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOŃCZY

9. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE

10. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "BETANIA"

11. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA"

12. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ROBA INJA W ŚWIDNIKU

13. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TEODORÓWCE

14. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W POPKOWICACH

15. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCKU

16. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

17. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MAJDANIE WIELKIM

Zespół rozpoczął prace zmierzające do kompleksowego przygotowania procesu działań związku zawodowego w zakresie koniecznych zmian prawa, które mają znaczenie dla naszych płac, warunków pracy i dalszego, zdecydowanie lepszego finansowo funkcjonowania DPS. Nasz Solidarny Zespół został powołany po to, aby pokazać, upublicznić i poprawić bardzo złe warunki płacy i pracy, na które w żaden sposób nie przekłada się stały wzrost PKB w Polsce.

Zespół przygotował żądania płacowe skierowane do Dyrektorów DPS. Żądania dotyczą:

- wzrostu płacy zasadniczej pracowników domów w 2022 roku o 1 000 zł brutto.

- wzrostu średniej płacy w domu do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w każdym roku na poziomie płacy osiągniętej w roku poprzednim.

Na dzień dzisiejszy większość domów wchodzących w skład Zespołu ma spisane protokoły rozbieżności, w kilku domach odbyły się rokowania. W  domach, w których pracodawcy nie podjęli rokowań, kierujemy skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Przechodzimy w związku z powyższym  w  kolejny etap trwających sporów zbiorowych. Stanowisko związku zawodowego podtrzymuje wszystkie postulaty zgłoszone Pracodawcy. Zdaniem Organizacji Związkowej realizacja zgłoszonych żądań jest konieczna wobec ponad 18-letniej zapaści w systemie wynagradzania Pracowników Domów Pomocy Społecznej. Spełnienie żądań przyczyni się bowiem w istotny sposób do poprawy warunków pracy, podwyższenia statusu Pracownika domu, a także będzie miała wymierne przełożenie na jego sytuację życiową i materialną.

Ponadto w powiecie chełmskim trwają zmiany organizacyjne Domów Pomocy Społecznej w związku z koniecznością zwrotu majątku usytuowanego na terenie jeszcze działającego Domu Pomocy Społecznej w Kaniem. W tymże DPS działa Organizacja Związkowa, która jest stroną do prowadzenia rozmów z Pracodawcą, ale ze strony Pracodawcy brakuje merytorycznego dialogu w związku z tym wnosimy za Państwa pośrednictwem apel, by Dyrektor DPS w Kaniem i Starosta Chełmski usiedli ze stroną związkową do uzgodnienia warunków pracowniczych celem zabezpieczenia tychże pracowników.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, która odbyła się 27 maja 2022 roku poparła problemy Pracowników DPS i opracowała Stanowisko nr 8 w zakresie problemów kadrowych i wynagrodzeń pracowników oraz w zakresie problemów organizacyjnych i finansowych Domów Pomocy Społecznej. Powyższe zmiany są konieczne ze względu na trudną sytuację Pracowników, zupełnie zapomnianą grupę zawodową, niosącą posługę drugiemu człowiekowi.

Jednocześnie mamy do czynienia z nierównością - zawody medyczne w DPS są traktowane inaczej niż pozostali przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych, a przecież wszyscy są równi, dlaczego więc w DPS zawód medyczny jest gorzej traktowany? System opracowany dla DPS stał się niewydolny i nie zabezpiecza bieżących potrzeb - brak dotacji, dopłaty przez rodziny, brak zdecydowanych zasad kierowania do DPS.

Od wielu lat słyszymy o tym, że nasza sytuacja jest znana, że wszyscy nam współczują, a organy prowadzące i dyrekcja mają związane ręce poprzez ograniczone możliwości, a także system prawny i finansowy. Domy Pomocy Społecznej wymagają natychmiastowych zmian, by uzdrowić cały system funkcjonowania tych jednostek, by zapewnić godziwą płacę pracownikom, godne warunki pracy oraz by nie doszło do wygaszenia Domów Pomocy Społecznej. Dodatkowo DPS-y muszą konkurować z prywatnymi domami, a także z ZOL-ami jako systemem opieki w Polsce. Co otrzymujemy w zamian po wielu latach pracy w DPS?

ZASADNICZĄ PŁACĘ BRUTTO NA POZIOMIE OSCYLUJĄCYM W OBRĘBIE PŁACY W WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA OBOWIĄZUJĄCEGO W NASZYM KRAJU.

Czas to zmienić, czas na docenienie naszej pracy. W Polsce od wielu lat stawia się na politykę senioralną i nowe programy. A województwo lubelskie, jako najbiedniejszy region w Unii Europejskiej, ponoć jest objęty rządowym programem zrównoważonego rozwoju. 

    

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.