Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Wolontariat

Osoby dorosłe zgłaszają się do wolontariatu podając swoje dane na e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl

Osoby niepełnoletnie - od 16 roku życia - muszą dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna na wolontariat. 

>> Zgoda na wolontariat - wzór