19 października przypada 34. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy na Mszę św.

Władze RSOiW

Kadencja 2018-2022

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego  

od 25.04.2018 r. 

 Prezydium Rady Sekcji: 


1.Wiesława Stec          - przewodnicząca

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego 
wybrana na  kadencję  2018-2022

 

 


Kadencja 2014-2018

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego  

od 08.04.2016 r. 

 Prezydium Rady Sekcji:

1.Wiesława Stec          - przewodnicząca

 

2. Iwona Kręglicka      - zastępca przewodniczącej

3. Marta Gocłowska    - zastępca przewodniczącej-skarbnik

4. Elżbieta Kubić         - sekretarz prezydium

5. Leszek Kalicki         - członek prezydium

6. Dorota Posyniak     - członek prezydium

7. Zuzanna Pawlak     - członek prezydium

8. Zenon Ważny          - członek prezydium
9. Renata Węglarz      - członek prezydium

11. Antolak Andrzej

12. Anna Chadam

13. Agnieszka Chmielewska

14. Tomasz Dziadosz

15. Janina Sobala

16. Iwona Kardyś

17. Bożena Kuśmierzak

18. Ilona Majak-Gierczak

19. Tomasz Mikszyc

20. Robert Och

21. Urszula Oprawska-Abdułłajew

22. Ewa Szalecka-Gronek

23. Barbara Świtka-Pomorska

24. Dariusz Tuszyński

 

 

Kadencja 2014-2018

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego

 Prezydium Rady Sekcji:

1. Teresa Misiuk          - przewodnicząca

2.  Wiesława Stec         - zastępca przewodniczącej

3.  Iwona Kręglicka    - zastępca przewodniczącej

4.  Elżbieta Dyś           - sekretarz

5.  Marta Gocłowska  - skarbnik

6.  Leszek Kalicki       - członek

7.  Dorota Posyniak    - członek

8.  Zenon Ważny         - członek
9.  Renata Węglarz     - członek
 

10. Antolak Andrzej

11. Bronicka Anna  

12. Chadam Anna

13. Chmielewska Agnieszka

14. Dziadosz Tomasz

15. Holuk Aneta

16. Kardyś Iwona

17. Kuśmierzak Bożena

18. Majak-Gierczak Ilona

19. Matraszek-Furtak Anna

20. Mikszyc Tomasz

21. Oprawska-Abdułłajew Urszula

22. Sławek Urszula

23. Szalecka-Gronek Ewa

24. Tuszyński Dariusz

25. Widz Stanisław

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego
wybrana na  kadencję  2014-2018

 

1. Pańko Grzegorz

2. Flis Jan

3. Lipiec Iwona 

4. Nastaj Marzena

5. Sawa Elżbieta

 

 

 

Kadencja 2010-2014.


Rada Sekcji Oświaty I Wychowania
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowowschodniego

Teresa Misiuk - przewodnicząca Rady SOiW NSZZ
Wiesława Stec
- viceprzewodnicząca Rady SOiW NSZZ
Jadwiga Mączka - sekretarz Rady SOiW NSZZ
Anna Jędrych - skarbnik Rady SOiW NSZZ
Iwona Kręglicka - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Renata Węglarz - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Maria Kruk - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Andrzej Antolak - członek
Małgorzata Bany
- członek
Anna Bronicka
- członek
Dominika Gil
- członek
Mirosław Górczyński
- członek
Tomasz Mikszyc
- członek
Urszula Oprawska-Abdułłajew
- członek
Dorota Posyniak
- członek
Krystyna Sudoł - członek
Henryka Stawczyk
- członek
Małgorzata Stępień
- członek
Marta Rodak-Nawrot
- członek
Dariusz Tuszyński
- członek
Elżbieta Typiak
- członek
Marta Zalewska-Kapuścińska 
– członek

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowowschodniego.

Jan Flis - przewodniczący
Beata Gombin
- członek
Bożena Marcjan–Data
- członek
Iwona Lipec
- członek
Grzegorz Pańko
– członek

 

 

 

 

 

Kadencja 2006-2010.

Rada Sekcji Oświaty I Wychowania
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowowschodniego.

Teresa Misiuk - przewodnicząca Rady SOiW NSZZ

Krystyna Wajler - viceprzewodnicząca Rady SOiW NSZZ

Renata Węglarz - sekretarz Rady SOiW NSZZ
Anna Jędrych - skarbnik Rady SOiW NSZZ
Alicja Bielak - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Anna Kwiecińska - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Wiesława Stec - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Ewa Szalecka - Gronek - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Andrzej Antolak – członek
Anna Bronicka –
członek
Krzysztof Bury –
członek
Wiesław Cichocki –
członek
Dominika Gil –
członek
Agnieszka Klimecka-Krawczyk –
członek
Ewa Kowalska –
członek
Iwona Kręglicka –
członek
Halina Piekoś-Pawełczak –
członek
Dorota Posyniak –
członek
Henryka Stawczyk –
członek
Małgorzata Stępień –
członek
Elżbieta Typiak –
członek
Wiesława Woźniak –
członek  

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowowschodniego.

Jan Flis - przewodniczący
Stanisław Żurek
- członek
Beata Gombin
- członek
Bożena Marcjan–Data
- członek
Grzegorz Pańko
- członek