Piątek, 9 czerwca br. biura Zarządu Regionu nieczynne!

Władze RSOiW

Kadencja 2018-2023

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego

 Prezydium Rady Sekcji:

1.

Stec Wiesława             - przewodnicząca

2.

Gocłowska Marta       - zastępca przewodniczącej-skarbnik

3.

Chadam Anna             - zastępca przewodniczącej

4.

Antolak Andrzej         - członek prezydium

5.

Białogórzec Jolanta     - członek prezydium

6.

Jakubowski Waldemar - członek prezydium

7.

Kuśmierzak Bożena      - członek prezydium

8.

Pawlak Zuzanna           - członek prezydium

9.

Barczyk Tomasz

10.

Borowska Katarzyna

11.

Chmielewska Agnieszka

12.

Dziadosz Tomasz

13.

Fiedeń Agnieszka

14.

Jakuta Marzanna

15.

Kardyś Iwona

16.

Kula Agnieszka

17.

Olech Janusz

18.

Pańko Grzegorz

19.

Puszek-Nowak Ewa

20.

Sawa Elżbieta

21.

Siwik Elżbieta

22.

Starczewski Dariusz

23.

Szalecka-Gronek Ewa

24.

Szumilak Piotr

25.

Świtka-Pomorska Barbara

26.

Tuszyński Dariusz

27.

Woźniak Jacek

 

 

 

                    Komisja Rewizyjna RSOiW 2018-2023

 

 

1.

Flis Jan          -przewodniczący

2.

Lipiec Iwona

3.

Nastaj Marzena

4.

Antoszczak Anna

5.

Kubić Elżbieta

 

 

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego 
wybrana na  kadencję  2018-2022

 

 


Kadencja 2014-2018

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego  

od 08.04.2016 r. 

 Prezydium Rady Sekcji:

1.Wiesława Stec          - przewodnicząca

 

2. Iwona Kręglicka      - zastępca przewodniczącej

3. Marta Gocłowska    - zastępca przewodniczącej-skarbnik

4. Elżbieta Kubić         - sekretarz prezydium

5. Leszek Kalicki         - członek prezydium

6. Dorota Posyniak     - członek prezydium

7. Zuzanna Pawlak     - członek prezydium

8. Zenon Ważny          - członek prezydium
9. Renata Węglarz      - członek prezydium

11. Antolak Andrzej

12. Anna Chadam

13. Agnieszka Chmielewska

14. Tomasz Dziadosz

15. Janina Sobala

16. Iwona Kardyś

17. Bożena Kuśmierzak

18. Ilona Majak-Gierczak

19. Tomasz Mikszyc

20. Robert Och

21. Urszula Oprawska-Abdułłajew

22. Ewa Szalecka-Gronek

23. Barbara Świtka-Pomorska

24. Dariusz Tuszyński

 

 

Kadencja 2014-2018

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego

 Prezydium Rady Sekcji:

1. Teresa Misiuk          - przewodnicząca

2.  Wiesława Stec         - zastępca przewodniczącej

3.  Iwona Kręglicka    - zastępca przewodniczącej

4.  Elżbieta Dyś           - sekretarz

5.  Marta Gocłowska  - skarbnik

6.  Leszek Kalicki       - członek

7.  Dorota Posyniak    - członek

8.  Zenon Ważny         - członek
9.  Renata Węglarz     - członek
 

10. Antolak Andrzej

11. Bronicka Anna  

12. Chadam Anna

13. Chmielewska Agnieszka

14. Dziadosz Tomasz

15. Holuk Aneta

16. Kardyś Iwona

17. Kuśmierzak Bożena

18. Majak-Gierczak Ilona

19. Matraszek-Furtak Anna

20. Mikszyc Tomasz

21. Oprawska-Abdułłajew Urszula

22. Sławek Urszula

23. Szalecka-Gronek Ewa

24. Tuszyński Dariusz

25. Widz Stanisław

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego
wybrana na  kadencję  2014-2018

 

1. Pańko Grzegorz

2. Flis Jan

3. Lipiec Iwona 

4. Nastaj Marzena

5. Sawa Elżbieta

 

 

 

Kadencja 2010-2014.


Rada Sekcji Oświaty I Wychowania
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowowschodniego

Teresa Misiuk - przewodnicząca Rady SOiW NSZZ
Wiesława Stec
- viceprzewodnicząca Rady SOiW NSZZ
Jadwiga Mączka - sekretarz Rady SOiW NSZZ
Anna Jędrych - skarbnik Rady SOiW NSZZ
Iwona Kręglicka - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Renata Węglarz - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Maria Kruk - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Andrzej Antolak - członek
Małgorzata Bany
- członek
Anna Bronicka
- członek
Dominika Gil
- członek
Mirosław Górczyński
- członek
Tomasz Mikszyc
- członek
Urszula Oprawska-Abdułłajew
- członek
Dorota Posyniak
- członek
Krystyna Sudoł - członek
Henryka Stawczyk
- członek
Małgorzata Stępień
- członek
Marta Rodak-Nawrot
- członek
Dariusz Tuszyński
- członek
Elżbieta Typiak
- członek
Marta Zalewska-Kapuścińska 
– członek

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowowschodniego.

Jan Flis - przewodniczący
Beata Gombin
- członek
Bożena Marcjan–Data
- członek
Iwona Lipec
- członek
Grzegorz Pańko
– członek

 

 

 

 

 

Kadencja 2006-2010.

Rada Sekcji Oświaty I Wychowania
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowowschodniego.

Teresa Misiuk - przewodnicząca Rady SOiW NSZZ

Krystyna Wajler - viceprzewodnicząca Rady SOiW NSZZ

Renata Węglarz - sekretarz Rady SOiW NSZZ
Anna Jędrych - skarbnik Rady SOiW NSZZ
Alicja Bielak - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Anna Kwiecińska - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Wiesława Stec - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Ewa Szalecka - Gronek - członek Prezydium Rady SOiW NSZZ
Andrzej Antolak – członek
Anna Bronicka –
członek
Krzysztof Bury –
członek
Wiesław Cichocki –
członek
Dominika Gil –
członek
Agnieszka Klimecka-Krawczyk –
członek
Ewa Kowalska –
członek
Iwona Kręglicka –
członek
Halina Piekoś-Pawełczak –
członek
Dorota Posyniak –
członek
Henryka Stawczyk –
członek
Małgorzata Stępień –
członek
Elżbieta Typiak –
członek
Wiesława Woźniak –
członek  

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowowschodniego.

Jan Flis - przewodniczący
Stanisław Żurek
- członek
Beata Gombin
- członek
Bożena Marcjan–Data
- członek
Grzegorz Pańko
- członek