Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00


W 42. rocznicę strajku w Tomaszowie Lub.

27-06-2022

W 42. rocznicę strajku w Tomaszowie Lub.

W niedzielę, 26 czerwca br., odbyły się uroczystości miejskie dla uczczenia 42. rocznicy pierwszego protestu robotniczego w Filii WSK Świdnik w Tomaszowie Lubelskim. Obchody, zorganizowane przez burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego i NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego Oddział w Tomaszowie Lubelskim, rozpoczęła msza św. w Sanktuarium ZNMP pod przewodnictwem ks. prałata Czesława Grzyba. W wygłoszonej homilii kapłan nawiązał do historii „Solidarności”, do sytuacji przed 42. laty, kiedy ludzie pracy, w formie strajku, zaprotestowali przeciwko zniewoleniu, poniewieraniu godności, łamaniu prawa pracowniczego i podjęli walkę o godną pracę i płacę.

Po zakończeniu nabożeństwa i udzieleniu błogosławieństwa pod kolumną „Solidarności” na placu przykościelnym grupa byłych pracowników WSK w Tomaszowie z lat 80., przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu oraz Rada Oddziału NSZZ„S” na czele z przewodniczącą Marzenną Chlebowską zapalili znicze.

Następnie uformował się pochód z pocztem sztandarowym NSZZ„S” Oddział Tomaszów Lubelski, który przemieścił się pod pomnik „Solidarności” przy Rynku, gdzie wieńce i wiązanki kwiatów oraz znicze złożyli: władze samorządowe miasta i powiatu, delegacja pracowników WSK, przedstawiciele tomaszowskich placówek kultury oraz delegacja NSZZ „Solidarność” Oddziału Tomaszów Lubelski.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali wiceburmistrz Renata Miziuk, wicestarosta Jarosława Korzenia oraz Leszek Rosik, pierwszy przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Filii WSK Tomaszów, który podkreślił znaczenie tego protestu jako zorganizowanej formy oporu i sprzeciwu w odpowiedzi na bezprawie komunistycznej władzy.

Foto: Rewizje Tomaszowskie

    

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.