Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00


Stop wojnie! – Dzień Solidarności z Narodem Ukraińskim

14-03-2022

Stop wojnie! – Dzień Solidarności z Narodem Ukraińskim

Z inicjatywy Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” odbył się w ostatnią niedzielę (13 marca br.) w Lublinie Dzień Solidarności z Cierpiącym Narodem Ukraińskim.

Związkowcy, samorządowcy, politycy, członkowie ruchów i stowarzyszeń oraz wszyscy, którym nie jest obojętny los naszych wschodnich sąsiadów uczestniczyli we Mszy św. w intencji pokoju na świecie i w Ukrainie. Przewodniczący Eucharystii duszpasterz lubelskiej „Solidarności”, ks. Zbigniew Kuzia, podkreślał, że siła modlitwy ma moc przemienić zło, którego jesteśmy świadkami.

Następnie zebrani wysłuchali na Placu Łokietka hymnów polskiego i ukraińskiego.

Pod hasłem: „Stop Rosji – Stop Wojnie” wyruszył marsz wsparcia dla Ukrainy. Na Placu Litewskim w Lublinie odbyła się demonstracja, wzywająca Rosję do zakończenia działań wojennych.

Spotkanie było także okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy pomagają uchodźcom wojennym – służbom, wolontariuszom, kapłanom i każdemu człowiekowi, który wyciąga pomocną dłoń potrzebującym.

Jak podkreślał przewodniczący lubelskiej „Solidarności” Marian Król, zarówno NATO, jak i Unia Europejska dysponują narzędziami, by wojnę zakończyć, nie ingerując zbrojnie na Ukrainie. W tej sprawie został także wystosowany apel uczestników Dnia Solidarności do szefów UE, prezydenta USA i premiera Wielkiej Brytanii. Czytamy w nim między innymi: „tylko zdecydowanie, jedność oraz solidarność państw i narodów Europy i świata z Ukrainą jako państwem i z jej obywatelami, w konfrontacji z reżimem dopuszczającym się działań zbrojnych i zbrodni wojennych oraz bestialskich ataków przemocy wobec ukraińskiej ludności cywilnej, sprzecznych z podstawowymi wartościami, uznawanymi przez cywilizowane narody świata, może doprowadzić do zakończenia wojny i przywrócenia pokoju”.

Msza św. zdjęcia >>>

Marsz Solidarności zdjęcia >>>

    

    

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.