Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU.


Spór zbiorowy w Stokrotce

08-03-2019

Spór zbiorowy w Stokrotce

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, działająca w Spółce Stokrotka, od kilku miesięcy prowadzi z Pracodawcą spór zbiorowy. Obecnie jesteśmy na etapie mediacji. NSZZ „Solidarność” podtrzymuje postulat wzrostu płacy zasadniczej każdego pracownika o 500 zł brutto od 1 października 2018 r. W procesie rokowań Pracodawca nie złożył związkowi jakiejkolwiek propozycji podwyżki, która w istotny sposób rozwiązywałaby żywotne problemy socjalne Załogi. Wynika z tego, że kapitał ludzki jakim dysponuje Pracodawca – ponad 9.500 pracowników – ma w tym wypadku wymiar czysto minimalistyczny ekonomicznie.

Wynagrodzenia pracowników sieci Stokrotka w całym kraju nie są zadowalające. Praktyka rocznej indeksacji płac, w oparciu jedynie o minimalny poziom wzrostu płacy, ustalany przez rząd RP, w przypadku Spółki Stokrotka jest normą nie do zaakceptowania. Rosną wymagania wobec Załogi, odczuwamy duże braki kadrowe w sklepach. Istnieje poważny problem
z możliwością efektywnego korzystania z 15 minutowej przerwy śniadaniowej, po minimum 4 godzinach pracy podczas zmiany roboczej.

Sieć handlowa w 2019 roku notuje rozwój o kolejne nowe placówki handlowe, między innymi poprzez przejmowanie kolejnych sieci handlowych w Polsce, ostatnio przejęto sieć Sano na Pomorzu.

Większość załogi Stokrotki stanowią kobiety. My, jako matki i gospodynie domowe, mamy wyjątkowe poczucie odpowiedzialności i sprawiedliwości.

W dniu naszego święta wyrażamy dezaprobatę dla, prowadzonej przez litewskich właścicieli sieci Stokrotka, polityki socjalnej w firmie polegającej na:

1.     głodowych pensjach,

2.   braku prowadzenia na terytorium Polski, na normalnym poziomie, ustawowej działalności socjalnej, polegający na obniżeniu odpisu podstawowego na fundusz socjalny do kwoty 800 zł na pracownika tj. o 429,30 zł mniej niż odpis powszechnie obowiązujący,

3. braku przestrzegania prawa pracownika do 15 minutowej przerwy śniadaniowej podczas zmiany roboczej, ze szczególnym uwzględnieniem zdroworozsądkowego, racjonalnego i prozdrowotnego organizowania pracy w trakcie zmiany roboczej. Jest to wynik braków kadrowych.

Jeżeli najbliższe mediacje z Pracodawcą nie przyniosą przełomu w rozmowach o problemach pracowniczych, a propozycje Pracodawcy, na które czekamy od kilku miesięcy, nie dadzą szansy na zawarcie porozumienia, konieczne będzie bardziej radykalne działanie.

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Stokrotka Sp. z o.o.

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.