Jubileuszowy 30. Bieg Solidarności "Lubelski Lipiec 1980" już 3 czerwca 2023 r. Zapraszamy!

Skład osobowy RKW 2023-2028

Uchwała nr 92/XXXII/2022
Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

z dnia 14 września 2022 r.

ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” powołuje na kadencję 2023-2028 Regionalną Komisję Wyborczą w składzie:

1.         Choina Krzysztof             -  przewodniczący
2.         Chmielewski Marek         - członek
3.         Grzegorczyk Wiesław      -  członek
4.         Horbowska Justyna         -  członek
5.         Kozyrski Bartłomiej         -  członek
6.         Stec Wiesława                 - członek
7.         Wątorski Marek               -  członek

Zarząd Regionu